Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Vahvuuksille perustuvia reittejä rakentamassa

Kirjoittanut: Sanna Wenström - 7.4.2022

Oppilaani opettivat minulle sen, mikä voima on omalla innostuksella, aitoudella ja uskolla ihmiseen — sillä, että työtään tekee kokosydämisesti.

Tällä kirjalla on tarina, joka sai alkunsa oikeastaan jo oman opetta­janurani alussa. Vastavalmistuneena suomen kielen maisterina löy­sin oman unelmatyöni — en suinkaan äidinkielen opettamisesta vaan ohjaavasta ja valmentavasta koulutuksesta, jossa tarkoituksena oli löytää erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille ja aikuisille pol­kuja työelämään. Tuohon aikaan ei vielä puhuttu positiivisesta pe­dagogiikasta, mutta ymmärsin, että minun tulisi auttaa näitä ihmisiä tunnistamaan asioita, joissa he ovat hyviä ja jotka heitä innostavat, ja auttaa heitä rakentamaan vahvuuksiinsa perustuvia reittejä opin­toihin tai työelämään.

Ohjaavan ja valmentavan koulutuksen opiskelijat opettivat mi­nulle kohtaamisen, kuuntelemisen, arvostamisen ja innostamisen merkityksen opettajan työssä. Löysin samalla myös omia vahvuuk­siani, jotka ovat kantaneet aina tähän päivään saakka omalla työ­urallani. Kehitin tietoisesti osaamistani ja ymmärrystäni erilaisista teorioista ja menetelmistä ja kouluttauduin työni ohessa opettajak­si, erityisopettajaksi ja edelleen kasvatustieteen maisteriksi.

Opetustehtävistä siirryin henkilöstön osaamisen kehittämisen pariin ja myöhemmin opettajankouluttajaksi. Nyt ihmisen vahvuu­det tulivat vastaan toisella tavalla. Kiinnostuin siitä, miten ihmiset voivat innostua työstään ja mikä merkitys innostuksella on henkilös­tön ja oppilaitoksissa myös opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Työinnostuksen tutkimus vei minut positiivisen johtamisen ja organisaation jäljille ja väittelemään aiheesta. Tästä teemasta voit­te lukea edellisestä kirjastani Positiivinen johtaminen.

Väitöstutkimukseni yhteydessä törmäsin Ryan Niemiecin vah­vuuksien jäsennykseen, joka tuotti konkreettisen ahaa­elämyksen. Sekä opetus­ ja ohjaustyössä että johtamisen ja organisaatioiden ke­hittämisessä olin kaivannut kokoavaa näkemystä vahvuuksia ja osaa­ mista koskevien listojen, korttien, testien, tehtävien ja kartoituksien maailmaan. Nyt minulle kirkastui, miten erilaiset vahvuudet ja osaa­minen linkittyvät toisiinsa ja miten niitä voi jäsentää ja luokitella.

Uusi Kaikilla vahvuuksilla ­oppaani perehdyttää tämän laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön, voimakehäteoriaan ja ­ajatteluun. Se tarjoaa myös erilaisia tapoja voimakehätyöskentelyyn. Kirja on en­simmäinen laajaa vahvuusnäkemystä ja voimakehää käsittelevä kirja, joka antaa teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat ja ideoita ke­nelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.

Toivotan sinulle antoisaa matkaa laajan vahvuusnäkemyksen ja voimakehän parissa — olkoon se sinun ajatteluasi ohjaava voima, joka tuottaa hyvinvointia ja innostusta sinulle, työyhteisöllesi ja oppilaillesi.

TUTUSTU KIRJAAN:


Sanna Wenström
Kaikilla vahvuuksilla
Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa

Laaja vahvuusnäkemys pyrkii tuomaan esiin ihmisen ainutlaatuisen myönteisen potentiaalin. Se perustuu monipuoliseen tutkimustietoon ja teoreettisiin näkökulmiin. Krjassa tutustumme laajaan vahvuusnäkemykseen, niin kutsuttuun voimakehäteoriaan ja voimakehäajatteluun sekä laajan vahvuusnäkemyksen hyödyntämiseen eli voimakehätyöskentelyyn. Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuuden lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit sekä luontaisen kyvykkyyden.

Tämä kirja perehdyttää lukijansa tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksien lajeja laajasti ja monipuolisesti. Kirja sisältää teoriatiedon lisäksi runsaasti käytännön esimerkkejä, pohdintatehtäviä ja harjoituksia. Teos on suunnattu peruskoulussa ja toisella asteella opetus- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille.

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

ILMOITTAUDU JÄSENETUWEBINAARIIN! Sannan vetämä Laajan vahvuusnäkemyksen käyttö opetuksessa -webinaari järjestetään keskiviikkona 13.4. klo 18-19 Zoomissa. Webinaari on jäsenille ilmainen ja siitä tulee myös tallenne.

KT, FM, ammatillinen erityisopettaja SANNA WEN­STRÖM on toiminut opetus­ ja ohjaustyössä se­kä opetuksen ja oppilaitosten kehittämistehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Kirja pohjautuu Wenströmin ja hänen kollegansa Laura Paason kehittämään vah­vuustyökaluun ja ohjauskonseptiin VOIMAKEHÄ®.

Artikkelin avainsanat:

vahvuudet, opetusmenetelmä, laaja vahvuusnäkemys, ammattikirjat

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.