Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Oppimismotivaation tukemisessa korostuu kiinnostus oppijoiden näkökulmiin ja kokemuksiin

Kirjoittanut: Kati Vasalampi - 25.2.2022

Oppimisympäristö, joka tukee psykologisia perustarpeita, ei tue vain sisäisen motivaation kehittymistä vaan myös oppijan hyvinvointia ja koulusuoriutumista. Pelkkiin ulkoisiin palkintoihin nojaaminen ja oppilaiden psykologisten perustarpeiden huomiotta jättäminen taas helposti heikentävät sisäistä motivaatiota ja näyttäisivät johtavan myös heikompaan koulusuoriutumiseen.

Opettajalla on oppijoiden psykologisten perustarpeiden tukemisessa iso rooli. On havaittu, että oppijat raportoivat keskimäärin enemmän sisäistä motivaatiota ja pystyvyyttä sekä vahvempaa itseluottamusta luokissa, joissa opettaja on psykologisia perustarpeita tukeva kuin luokissa, joissa opettaja jättää oppijoiden psykologiset perustarpeet huomiotta. Psykologisia perustarpeita tukevilla luokilla oppijoiden arvosanat ovat keskimäärin parempia ja oppijat sisäistävät oppimistehtävät paremmin.


Oppijan sisäistä motivaatiota voi vahvistaa tukemalla näitä kolmea tärkeää psykologista perustarvetta:


1. Autonomian kokemus

Oppijan autonomian kokemus vahvistuu, kun oppija kokee tulevansa kuulluksi. Merkityksellisiä asioita ovat oppilaiden aito kuuntelu, kiitos ja kannustus edistymisestä sekä oppimisprosessia eteenpäin vievien vihjeiden tarjoaminen haasteellisissa kohdissa.

2. Pystyvyyden kokemuksen tukeminen

Pystyvyyden kokemusta tuetaan toimintatavoilla, jotka lisäävät oppijan uskoa omaan osaamiseensa. Parhaiten tätä kokemusta tukee opetus, jossa oppija kohtaa taitotasoonsa nähden sopivia haasteita. Lisäksi onnistumiset vahvistavat oppilaiden uskoa itseensä ja kannustavat yrittämään yhä haastavimmissa tilanteissa. Pystyvyyden kokemuksen saavuttamisessa oppilasta tukee toiminnan selkeä organisointi ja haasteiden pilkkominen osiin.

3. Yhteenkuuluvuuden kokemus

Lapsilla sekä nuorilla tarve kokea hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta oman ikäistensä kanssa on erityisen voimakas. Lämmin vuorovaikutus tuo oppijalle kokemusta, että hän on merkityksellinen opettajan silmissä. Lämmin opettaja-oppijasuhde myös vahvistaa oppijan turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa keskittymisen oppimiseen.

Lähde: Kati Vasalampi
Näin motivoit oppimaan
PS-kustannus, 2022

Lue lisää motivaatiosta ja sen tukemisesta Kati Vasalammen uutuuskirjasta Näin motivoit oppimaan. Kirjassa pureudutaan muun muassa siihen, miten tunteet, sosiaaliset suhteet ja torjutuksi tulemisen kokemukset vaikuttavat oppijoiden motivaatioon. Lisäksi pääset kuulemaan, miksi ja miten oppijat eroavat toisistaan yksittäisissä oppimistilanteissa ja mitkä tutkimuksen mukaan ovat keskeisiä asioita oppimismotivaation tukemisessa.

TILAA KIRJA TÄSTÄ.AIHEESTA TULOSSA MYÖS JÄSENILLEMME ILMAISWEBINAARI.

Artikkelin avainsanat:

oppimismotivaatio, hyvinvointi, motivaatiopsykologia

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.