Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Pedagoginen tuki ennaltaehkäisee myöhempiä pulmia

Jokainen lapsi ja nuori toimii oikein ja toiveidesi mukaan, jos vain osaa. Mikäli hänellä ei vielä ole siihen taitoja, hän ei pysty toimimaan odotetulla tavalla.

Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella -kirja antaa opetuksen ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä siitä, millaista tukea koulussa tarvitaan. Kirjan kirjoittaja KT, ERITYISPEDAGOGI ERJA SANDBERG on työskennellyt kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla ja toimii nykyään opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden kouluttajana sekä eri alojen ammattilaisten täydennyskouluttajana. Hänellä on vahva asiantuntemus erityispedagogiikan ja positiivisen pedagogiikan yhdistämisestä ja toteuttamisesta eri ikäkausina. Hän on erityisen kiinnostunut vahvuusperustaisista tukitoimista ja siirtymävaiheista kouluasteiden välillä.

Erja kertoo kirjassaan: "Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollistamiseksi laadukkaita ja yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja voidaan tarvita useiden vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Kirjassani lähestyn pedagogista tukea monesta näkökulmasta ja käsittelen monenlaisia konkreettisia lapsen ja nuoren pedagogisen tuen tarpeita. Koululaisen tai opiskelijan ikä, luokka-aste tai kouluaste ei ole kirjassani määrittävä tekijä. Enemmänkin merkitystä on pedagogisen tuen jatkumolla ja opetuksen ammattilaisten tekemällä laadukkaalla yhteistyöllä pedagogisissa ratkaisuissa."

Lapsilla ja nuorilla on paljon valmiuksia ja taitoja. Taidot kehittyvät silloin, kun niitä harjoitellaan. Meidän tulee tukea jokaista oppilasta ja opiskelijaa yksilöllisine tuen tarpeineen ja jo olemassa olevine taitoineen. Samalla ennaltaehkäisemme mahdollisia myöhempiä pulmia. "Koulu tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kehittää lasten ja nuorten moninaisia taitoja innostavilla vahvuusperustaisilla menetelmillä", sanoo Sandberg kirjassaan.


Miten ja miksi ihminen tarvitsee tietynlaista tukea koulutiellään?

Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella -kirja antaa opetuksen ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä siitä, millaista tukea koulussa tarvitaan. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisen ohella kirjan tavoitteena on tarjota ideoita ja tutkimusperustaista tietoa toimivista pedagogisen tuen käytännön ratkaisuista perusopetuksessa ja toisella asteella.

Kirjassa esitellään hyvin käytännönläheisiä pedagogisen tuen käytänteitä jokaisessa kirjan osassa. Kun hankalien osatoimintojen tausta selkenee, on helpompi huomata, miten ja miksi ihminen tarvitsee tietynlaista tukea koulutiellään.

Erja Sanderg sanoo, että monet kehittymässä olevat taidot ja taitopuutteet heijastuvat nopeasti psyykkiseen hyvinvointiin. "Tämä vaikuttaa myös lapsen ja nuoren ajatuksiin itsestä, omasta osaamisesta ja taitojen kehittymisestä sekä motivaatioon harjoitella kehittyvää
taitoa."

Kirjan avulla opit tiedostamaan, miten voit samalla pedagogisesti tukea jokaista oppilasta kohti myönteistä kehitystä ja minäkäsitystä. Sinulla on tärkeä tehtävä kartoittaa ja tunnistaa pedagogisen tuen tarve ja suunnitella järjestelmällisiä tuen muotoja. Monenlaisia taitoja harjoitellaan, vahvistetaan ja kehitetään pienin tavoittein ja edistysaskelin.

"Pedagoginen toiminta ja moniammatillinen yhteistyö ovat jokaisen lapsen ja nuoren turvana myönteisessä kehittymisessä ja uusien taitojen oppimisen tukena", täsmentää Sandberg.

ARTIKKELI ON KOOSTETTU KIRJASTA:
Erja Sandberg
Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella
PS-kustannus, 2021

TILAA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.