Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Koko kouluhenkilökunnan yhteinen opus tukea tarvitsevien oppijoiden ohjaamiseen.

 

Tilaa nyt!

 

Tämä kirja vastaa nimensä mukaisesti ajankohtaiseen haasteeseen koulumaailmassa. Tarkastelussa on erilaisten tukea tarvitsevien oppijoiden ohjauksen teoreettisia lähtökohtia sekä käytännöllisiä toimintatapoja. Tukea tarvitsevan ohjaus on ennen kaikkea hänen henkilökohtaista huomioon ottamista, yksilön kohtaamista sekä hänen kehitystarpeiden tunnistamista. Tärkeää on tunnistaa oppijan voimavarat, vahvuudet sekä kiinnostuksen kohteet sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja ajattelua, joiden avulla oppilas voi rakentaa tulevaisuuttaan.

 

Aikaisemmin oppijoiden tukeminen oli erityisopettajien tehtävä ja pohdittiin minkälaisia erityisopetuksen muotoja voitaisiin tarjota. Pääpisteenä erityisopetus on vieläkin, mutta nykyään vastuu tuesta on koko kouluyhteisöllä. Kirjassa tarkastellaan miten tukea tarvitsevien oppijoiden ohjaus ja opetus voidaan suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimijoihin lukeutuvat oppija itse, hänen huoltajat, erityisopettaja, muut opettajat, opinto-ohjaaja sekä muut koulun sisäiset ja ulkoiset yhteistyön osapuolet.

 

Teoksen pyrkimys on tarjota oppijoiden ohjauksesta näkemys, jossa huomioidaan yksilöllinen tuen tarve opintopolulla osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kirjan artikkeleissa näitä aihepiirejä tarkastellaan pääasiassa ohjausalan ja erityispedagogiikan näkökulmista ja ensimmäistä kertaa ne yhdistetään uudenlaiseksi esitykseksi. Kirjaan onkin saatu asiantuntevaa tekstiä monelta alan osaajalta erityisopettajista erityispedagogiikan professoreihin sekä tutkijatohtoreista dosentteihin. Tarkoituksena on kuitenkin ollut pitää kuvatut ilmiöt käytännönläheisinä ja itse tekstit on pyritty kirjoittamaan siten, että ne avautuvat lukijalle ilman kasvatusalan syvällistä asiantuntemusta.

 

Kirja ei painotu vain todella intensiivistä tukea tarvitseviin oppijoihin, vaan kirjassa paneudutaan erilaisiin oppimisvaikeuksiin. Oli kyseessä sitten esimerkiksi lukihäiriö, autismi, kehitysvammaisuus tai mielenterveysongelma, niin kirjassa esitellään erilaisia välineitä oppimisen helpottamiseksi oppilaille, joilla näitä vaikeuksia esiintyy. Kirjaa tehtäessä ei myöskään olla liikoja paneuduttu mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Monet kirjan periaatteista sopivat sekä pieniin että vanhempiinkin lapsiin ja nuoriin.
Teorioiden lisäksi teos sisältää myös paljon tosielämän tarinoita erilaisista ongelmista nuorilla ja toimintatapoja niiden ratkaisuksi. Myös oppijoiden vanhempia haastatellaan ja he kertovat minkälaisia tilanteita heillä ja heidän lapsillaan on koulun ja kouluhenkilökunnan kanssa ilmennyt.

 

Kielteiset oppimiskokemukset vahvistavat negatiivista asennetta koulua kohtaan, heikentävät oppimismotivaatiota ja lisäävät epäonnistumisen pelkoa haastavissa oppimistilanteissa. Hyvin suunnitellun ohjauksen ja tuen avulla nuori voi selvitä velvoitteistaan ja oppimistavoitteistaan ilman keskeyttämistä.

 

Näihin sekä muihin läheisiin aiheisiin paneutuen kirja kertoo sen, mitä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa tulisi tehdä, mitä ollaan jo tehty ja mitä tullaan tekemään.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.