Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Tilaa Kaisa Vuorinen kouluttamaan työyhteisöänne hyvän huomaamisesta!


FT, erityisopettaja Kaisa Vuorinen tutkii positiivista pedagogiikkaa Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut ihmisen luonteenvahvuuksista ja niiden potentiaalista hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajina. Häntä motivoi erityisesti onnistumisten ja kukoistuksen kulttuurin syntyminen ja sen valtava eteenpäin vievä voima, joka säteilee eri elämän osa-alueille. Kaisa haluaa viedä eteenpäin kasvatusta, jossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota lasten vahvuuksiin ja vaalitaan sitä, mikä on kunnossa ja toimivaa.

Kaisan koulutuksen kesto ja sisältö voidaan räätälöidä tarpeenne mukaan lyhyestä luennosta usean päivän koulutuskokonaisuuteen. Ensipuraisun aiheeseen tarjoaa Huomaa hyvä! -koulutus (3 h), jossa pääsette perehtymään vahvuustyöskentelyn taustoihin. Vahvuuspedagogiikkaan jo tutustuneet oppivat Vahvuusbongari-koulutuksessa (3 h) viemään vahvuustyöskentelyn käytäntöön. Voitte halutessanne viettää koulutuksen parissa myös koko päivän tai tilata kolmen päivän Vahvuusbongari-koulutuskokonaisuuden, joka antaa kattavat keinot toteuttaa suunnitelmallista vahvuuspedagogiikkaa. Tutustu koulutuskuvauksiin alla!Huomaa hyvä! -koulutus (3 h) - vahvuustyöskentelyn taustat tutuksi

Koulutukseen osallistuvat saavat laajan ymmärryksen ja käytännön työkaluja, miten tuoda positiivisen kasvatuksen ja erityisesti vahvuuspedagogiikan keskeiset sisällöt oman toiminnan keskiöön sekä kykenevät toimimaan oman koulun positiivisen kasvatuksen lähettiläinä!

Koulutuksen avulla rakennetaan positiivinen kierre — opettajat tuovat omat vahvuutensa näkyviin, oppivat tunnistamaan oppilaiden vahvuuksia ja kaikkien hyvinvointi ja itsetuntemus lisääntyvät ja oppimisen edellytykset paranevat.


Huomaa hyvä! -koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa saat tietää, mitä on positiivinen kasvatus ja miten sitä voi hyödyntää opetustyössä sekä mitä tarkoitetaan luonteenvahvuuksilla ja miten niitä voi tunnistaa. Koulutus tuo sinulle tutuksi positiivisen psykologian tieteen positiivisen kasvatuksen ja yleisen hyvinvoinnin taustalla sekä uusimman tutkimustiedon maailmalta.

Pääset tutkimaan omaa työtäsi ja ydinvahvuuksien käyttämistä. Teoriaan yhdistyy runsaasti oppilaiden vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden aktiiviseen käyttämiseen keskittyviä harjoituksia sekä pohdintaa oppilaiden kasvuvahvuuksien kehittämiseksi. Muita käsiteltäviä teemoja ovat vahvuuksien tunnistamisen rooli toimivan ryhmän rakentamisessa ja erilaisuuden arvostamisessa. Lisäksi jokainen osallistuja keskittyy tekemään suunnitelman omien ydinvahvuuksien valjastamiseen arjen voimatyökaluiksi ja oppilaiden Positiivisen CV:n toteuttamiseksi koulutyön yhtenä osa-alueena.

Koulutus pureutuu myös tunnetaitoihin ja erityisesti positiivisten emootioiden tutkimukseen hyvinvoinnin edistämisessä. Luennolla tutustutaan myönteisten tunteiden laajaan kirjoon sekä niiden merkitykseen oppimisen, yhteen liittymisen, myötätuntoisen käyttäytymisen ja vastoinkäymisistä selviytymisen varantona. Käsiteltäviä teemoja ovat myös positiivisten ja negatiivisten tunteiden välinen suhdeluku ja ilo onnellisuuden lähteinä, omien tunteiden johtaminen ja myönteisyystasapainon lisääminen luokassa.


Huomaa hyvä! -koulutuksen tavoitteet:

• Ymmärrät, mitä on positiivinen kasvatus ja miten uusin tutkimustieto vahvuuspedagogiikasta on sovellettavissa koulutyötä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin käytäntöihin ja koulun rakenteisiin
• Osaat aiempaa monipuolisemmin ja laaja-alaisemmin tunnistaa erilaisia vahvuuksia oppilaissa ja auttaa heitä löytämään lahjansa ja potentiaalinsa
• Löydät keinoja aktivoida koko työyhteisöä toimimaan positiivisen kasvatuksen ja erityisesti vahvuusnäkökulman suunnassa
• Saat paljon käytännön ideoita, miten tuoda vahvuusajattelu osaksi koko koulun / luokan toimintaa, mukaan lukien vanhemmat ja muut koulun aikuiset
• Opit arvioimaan vahvuuspedagogiikan vaikuttavuutta yksilö- ja ryhmätasolla
• Ymmärrät, miten voit hyödyntää vahvuusajattelua opetuksessa, ohjauksessa, palautteen annossa ja monipuolisessa vuorovaikutuksessa perheiden kanssa
• Olet koulussasi positiivisen kasvatuksen lähettiläs, jonka toiminnalla edistetään mielensähyvittäjien kulttuurin rakentumista!


Vahvuusbongari-koulutus (3 h) - näin viedään vahvuustyöskentely käytäntöön

Kun aiheen teoriapohja on hallussa, jatkoa tarjoaa Vahvuusbongari-koulutus, josta saatte laajan ymmärryksen positiivisen pedagogiikan soveltamisesta käytäntöön. Koulutuksessa syvennetään vahvuustyöskentelyn teemoja laajemmin koulun rakenteisiin ja kehitetään käytännön materiaalia jokaisen työtä ja omaa asiantuntijuutta vahvistamaan, sekä tunnistetaan parhaita käytäntöjä positiivisen pedagogiikan saralla. Toteutustapana on luento ja työpajat.

Koulutuksen päätteeksi osaatte tuottaa omista vahvuuksistanne Positiivisen CV:n ja kykenette soveltamaan opittua omassa opetustyössänne. Saatte ymmärrystä, miten tehdä oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja miten tietoa voi hyödyntää monin eri tavoin koulussa ja sen ulkopuolella.

Vahvuusbongari-koulutuksen sisältö lyhyesti:
• Vahvuusbongarin ABC
• Hyvinvoinnin käsimalli
• Positiivinen CV jokaiselle
• 12 askelta toimintakulttuurin muutoksen


Koko päivä hyvän huomaamisen parissa?
Valintanne on tällöin koko päivän Huomaa hyvä! -koulutus, joka koostuu 3 h teoriasta (Huomaa hyvä! -koulutus) ja 3 h käytännöstä (Vahvuusbongari-koulutus).


Vahvuusbongari-koulutuskokonaisuus (3 päivää)

Haluatko syventää osaamistanne enemmän kuin yhden päivän verran? Valitse kolmen päivän koulutuskokonaisuus, josta saatte kattavat eväät vahvuuskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen! Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat välitehtävät auttavat aiheeseen syventymisessä ja tiedon soveltamisessa. Koulutuskokonaisuuden runkoa voidaan muokata tilaajan toiveiden pohjalta.

Koulutuskokonaisuudessa käsiteltävät teemat:
• Mitä on positiivinen psykologia?
• Miten tutkimustietoa voi soveltaa omaan työhön koulussa?
• Mitä yhä kasvava tutkimustieto kertoo ihmisten onnellisuudesta ja voiko siihen vaikuttaa omalla toiminnalla?
• Miten jokaisen oppilaan hyvinvointia voidaan tukea hyvän huomaamisen näkökulmasta?
• Miten jokaisen vahvuuksia voi oppia tunnistamaan ja kannustaa niiden käyttämiseen jokaisena päivänä?
• Mitä ovat ydinvahvuudet, kasvuvahvuudet ja miten oppilaita voi valmentaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja toimimaan uusien vahvuuksien suunnassa?
• Miten oppia arvostamaan erilaisuutta vahvuuksien näkökulmasta ja rakentaa toimiva ryhmä?
• Miten rakennetaan luokaan myötätuntoinen kulttuuri, jossa kukoistaa myös myötäinnon voima?
• Mitä ovat sosio-emotionaaliset taidot ja miten niitä voi opettaa ja arvioida?

1. koulutuspäivä


Tavoitteet: Osallistujat saavat laajan ymmärryksen positiivisen pedagogiikan teoriasta ja uusimmista tieteellisistä näkökulmista sekä käytännön sovelluksista.

Sisältö:
• positiivinen pedagogiikka
• hyvinvoiva oppilas
• hyvinvoiva opettaja ja työyhteisö
• myönteisten tunteiden voima oppimisessa
• palautteen annon merkitys
• välitehtävä 1

Työtavat:
• luento ja työpajat

2. koulutuspäivä


Tavoitteet: Osallistujat saavat syvän ymmärryksen luonteenvahvuuksista ja niiden opettamisesta oppilaille.

Sisältö:
• luonteenvahvuudet yksilössä ja ryhmässä
• vuorovaikutuksen keskeiset mekanismit vahvuuskulttuuria rakentaessa
• vahvuuksien tunnistamisen haasteet
• palautteen antaminen vahvuuksista
• vaikuttavuuden mittaaminen vahvuuskasvatuksessa
• miten otetaan perheet mukaan
• välitehtävä 2

Työtavat:
• välitehtävän käsittely
• luento ja paritehtävät

3. koulutuspäivä


Tavoitteet: Osallistujat osaavat tuottaa omista vahvuuksistaan Positiivisen CV:n ja kykenevät soveltamaan opittua omassa opetustyössään. He saavat ymmärryksen, miten tehdä oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja miten tietoa voi hyödyntää monin eri tavoin koulussa ja sen ulkopuolella.

Sisältö:
• syvennetään vahvuustyöskentelyn teemoja laajemmin koulun rakenteisiin
• kehitetään käytännön materiaalia jokaisen työtä ja omaa asiantuntijuutta vahvistamaan
• tunnistetaan parhaita käytäntöjä positiivisen pedagogiikan saralla
• arviointi- ja kehittymistehtävät lähitulevaisuudelle

Työtavat:
• välitehtävän käsittely
• luento, pari- ja ryhmätehtävät


Kaisa Vuorisen ja Lotta Uusitalon Huomaa hyvä! -tuotteet auttavat syventämään koulutuksen antia. Tutustu Huomaa hyvä! - Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään omat luonteenvahvuutensa -kirjaan ja Huomaa hyvä! -toimintakortteihin sekä Huomaa hyvä! - Vahvuusvariksen bongausoppaaseen. Käytännönläheinen paketti tarjoaa sinulle runsaasti tietoa ja toimintaideoita luonteenvahvuuksien harjoitteluun. Voit kysyä tarjousta materiaaleista koulutuksen yhteyteen.


Ota yhteyttä!

Kerro koulutustarpeestanne, toivomastanne ajankohdasta, arvioidusta osallistujamäärästä ja paikkakunta, jonne suunnittelet koulutusta. Koulutus on saatavilla myös webinaaritoteutuksena.

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
mari.puttonen(at)opettajantietopalvelu.fi


Takaisin Koulutukset-sivulle

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.