Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Haastavilla tunteilla on huomattavaa valtaa meihin ja siten merkittävä vaikutus oppimiseen

Lapselle on luontaista peittää, piilottaa tai hukuttaa hankalilta tuntuvat tunnetilat toimintaan. Nuoruudessa tunnetiloja voidaan yrittää tukahduttaa, mutta yleensä tunnepulmat tulevat ilmi jollain tavalla. Tunnereaktiot voivat näkyä esimerkiksi aggressiivisuutena eli suunnitelmallisena tai tahallisena vahingoittamisena itseä tai toisia kohtaan. Kannattaa muistaa, että käyttäytymisen haasteet ovat aina oppilaan hätähuuto. Sinun tärkein tehtäväsi on nähdä lapsen tai nuoren käyttäytymisen taakse ja auttaa harjoittelemaan puuttuvia säätelytaitoja.

Lapsella tai nuorella ei välttämättä ole sanoja sanallistaa hankalalta tuntuvaa tilannetta. Oppilas voi olla turhautunut, muttei pysty kertomaan sitä. Tunteet ottavat usein ylivallan ihmisestä silloin, kun säätelytaitoja ei ole riittävästi. Lapsi tai nuori pystyy ilmaisemaan turhautumistaan tällöin vain käyttäytymisellä, jota me aikuiset pidämme haastavana. Jos lapsella tai nuorella on pulmia tunteiden säätelyssä, hänen on hankalaa toimia itsenäisesti ilman aikuisen tukea ja ohjausta vuorovaikutuksessa toisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.


Kolmea neuvoa, jotka auttavat ennakoimaan hankalien tunteiden käsittelyä:

1. Pohdi, miten ryhmässä palautetaan turvallisuus ja myönteiset tunteet myös silloin, kun oppilasta kiukuttaa, pelottaa, ahdistaa tai surettaa. Kiinnitä huomiota siihen, miten oppilaiden kanssa keskustellaan tilanteessa ja tarvittaessa ennaltaehkäistään samanlaista tilannetta uudestaan.

2. Mahdollista kaikille oppilaille monenlainen tunteiden käsittely. Osalle lapsista ja nuorista puhuminen on luonteva keino, osa taas prosessoi toiminnallisuuden, kuten piirtämisen, näyttelemisen, roolileikin, draaman tai motorisen toiminnan kautta tunnetilojaan. Suunnittele tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittavia toiminnallisia hetkiä monipuolisesti koko ryhmälle.

3. Pohdi oppilaiden kanssa yhdessä keinoja suuttumuksenhallintaan. Esimerkkiratkaisuja voisivat olla esimerkiksi keskusteleminen ja asioiden sanoittaminen, rauhallisesti nollasta kymmeneen laskeminen, tilanteesta poistuminen tai vetäytyminen, syvään hengittäminen tai aikuisen hakeminen avuksi hankalalta tuntuvaan tilanteeseen. Keinoista voi luoda myös toimintaohjeet koko ryhmälle.

Lähde:
Erja Sandberg
Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella
PS-kustannus, 2021

TILAA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.