Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.10 ohjetta yhteisopetuksen aloittamiseen

Yhteisopetuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa opettajat suunnittelevat, opettavat ja arvioivat opetusta ja oppilaita yhdessä. Yhteisopetus voi olla kahden tai useamman opettajan yhteistyötä. Lisäksi mukana voi olla muita ammattilaisia, usein koulunkäynninohjaaja.

Yhteisopettajuus, kuten mikä tahansa toisen henkilön kanssa työskentely, ei aina suju ristiriidoitta. Opettajien erilaiset persoonat ja erilaiset työtavat voivat välillä aiheuttaa haasteita yhteisen työn tekemisessä. Avoin keskusteleminen ja asioiden pohtiminen yhdessä voivat auttaa löytämään asioihin ratkaisun

Mahdoton inkluusio? -kirjan kirjoittajat ovat luoneet kymmenen tärkeää ohjetta opettajille, jotka harkitsevat yhteisopettamista. Ohjeilla he haluavat kannustaa kokeilemaan ja kehittämään omia yhteistyötapoja — kaksi
on aina enemmän kuin yksi, myös luokassa.

Kuinka aloittaa yhteisopetus?


1. Etsi pari, jonka kanssa voisit kokeilla yhteisopettamista.

2. Puhukaa rehtorin kanssa ja hankkikaa hänen tukensa.

3. Sopikaa, että yhteisopetus on aluksi määräaikaista, vaikkapa yksi lukukausi tai muutama tunti viikossa.

4. Jos kaksi luokkaa yhdistetään kokonaan, sopikaa yhdessä luokan käytänteet ja säännöt.

5. Sopikaa ja keskustelkaa oppitunnin rooleista ja työnjaosta etukäteen.

6. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, älkää huolestuko, vaikka suunnittelu vie aluksi aikaa. Suunnitelma ei myöskään saa kahlita liikaa.

7. Positiivinen vuorovaikutus on tärkeää. Puhukaa avoimesti omista toiveistanne, peloistanne, ajatuksistanne — siitä, miltä itsestä tuntuu.

8. Tukekaa ja kannustakaa kollegaa. Antakaa rakentavaa palautetta.

9. Kunnioittakaa omaa ja kollegan toimijuutta. Molemmilla on omat vahvuutensa.

10. Yhteisopetus on vain yksi tapa opettaa, ja sitäkin voi toteuttaa monella eri tavalla.Lähde: Marjatta Takala — Aino Äikäs — Suvi Lakkala (toim.)
Mahdoton inkluusio?
Tunnista haasteet ja mahdollisuudet
PS-kustannus, 1. painos 2020


TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.