Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Katso ilmaiswebinaarien tallenteet!Pessimismipedagogiikka opetuksen työkaluna
Kuinka olla riittävän tyytyväinen riittämättömyyttä ruokkivassa työelämässä?
Selkeät tavoitteet onnistuneen lukuvuoden takana
Yhteisöjen vahvuuksilla kohti hyvinvointia - positiivinen psykologia tänä päivänä
Kohti uuden lukuvuoden suunnittelua — esittelyssä Idis-työkirjat!
Kukoistava opetus — Resilienssin ja kouluhyvinvoinnin vahvistaminen hyvinvointiopetuksen avulla
Laaja-alainen erityisopetus — miten siitä hyötyy koko koulu?
Voimavaroja positiivisesta psykologiasta opettajille
Oppimiskoodi - kuinka oppiminen onnistuu
Ideoita arviointityön toteuttamiseen
Positiivinen kasvatus
Mielen hyvinvointi - miten voit auttaa itse itseäsi?
Mielen voimavarat vaativiin aikoihin


Jäsenille on katsottavissa näiden lisäksi monta muutakin webinaaria! Jos olet jäsen, kirjaudu sisään, niin löydät linkin jäsenten webinaaritallenteisiin Oma tili -osiosta.


Pessimismipedagogiikka opetuksen työkaluna -webinaaritallennePessimisti ei pety, hänen lasinsa on puoliksi tyhjä ja elämänsä yhtä riman alitusta — vai onko sittenkään?

Pessimismipedagogiikassa yhdistyvät pedagogiikka eli oppimiseen ja kehittymiseen tähtäävä tavoitteellinen toiminta sekä pessimismi eli näkemys, että maailmassa on voimia, jotka johtavat epäonnistumisiin ja pettymyksiin. Pessimismi opetuksessa ei tarkoita tavoitteettomuutta tai luovuttamista vaan sitä, että edistymiseen suhtaudutaan lempeästi, hampaita kiristelemättä ja jopa humoristisesti, ja epäonnistumiset hyväksytään osaksi oppimisprosessia.

Tällä webinaaritallenteella pureudutaan työtapaan, jossa korostetaan armollista tavoitteiden suuntaan etenemistä, luottamuksellista ilmapiiriä ja pilkettä silmäkulmassa. Webinaarista saat vertaistukea ja konkreettisia — mutta pessimismin hengessä vaatimattomia — vinkkejä ja ideoita arkeen.

Webinaarin vetävät Pessimismi opetuksessa — Vaatimattomia vinkkejä opettajalle -kirjan toimittajajoukkoon kuuluvat Maija Saviniemi ja Paula Vaskuri. Maija on puolankalaislähtöinen pessimisti, jonka polku kaikkeen varautuvana opettajana on vienyt erilaisten vaiheiden kautta Oulun yliopistoon suomen kielen yliopistonlehtoriksi opettelemaan edes jonkinasteista armollisuutta itseään ja muita kohtaan. Paula on digipedagogiikka- ja videopalvelujen päällikkönä omakohtaisesti saanut todistaa, että onnistumisten matka on useimmiten ryyditetty epäonnistumisten etapeilla.
Kuinka olla riittävän tyytyväinen riittämättömyyttä ruokkivassa työelämässä? -webinaaritallenneKäsitys jatkuvan kehittymisen ja kovan suorittamisen vaatimuksesta elää työelämässä vahvana. Venymiseen liittyvä ponnistelu ja kehittyminen palkitsevat ihmistä. Liian helpolla pääseminen turhauttaa. Kuitenkin venyminen työssä voi jatkuvana ja liiallisena tilana olla haitallista. Liiallinen venyminen työssä tarkoittaa, että ihminen pyrkii mukautumaan sellaisiin vaatimuksiin, joihin voimavarat eivät venyttäessäkään riitä vastaamaan. Eikö työtä pystyisi tekemään vähemmän kuormittavalla tavalla niin, että työssä pystyisi jaksamaan ja kokemaan ihan riittävästi tyytyväisyyttä?

Tällä webinaaritallenteella kerrotaan, mitä annettavaa arkisella tyytyväisyydellä voi olla työelämään. Kuulet, miksi joskus ihan ookoo -fiilis ja ihan keskinkertainen tekeminen voivatkin olla voimia, jolla porskutetaan pitkälle. Saat myös tietää erilaisista tyytyväisyyden työkaluista ja kuulet työelämän case-esimerkkejä.

Webinaarin vetää PsT, KTM, FM, organisaatiopsykologi Eveliina Holmgren, jolta on ilmestynyt webinaarin aiheesta teos Tyytyväisyys - Vastavoima jatkuvaa venymistä vaativalle työlle. Webinaarin järjestäjänä on sisaryrityksemme Tuuma-kustannus.

Selkeät tavoitteet onnistuneen lukuvuoden takana
Silloin kun tavoitteet ovat selkeitä, oppiminen helpottuu. Jos oppija ei tiedä, mitä häneltä odotetaan tai missä hän haluaa onnistua, jäävät myös onnistumiset ja edistysaskeleet helposti tunnistamatta. Aikaa ja ponnistelua voi kulua oppimisen kannalta epäolennaiseen ja motivaatio laskea.

Tavoitteet tuovat oppimiseen ja opettamiseen virtaa ja kasvattavat sinnikkyyttä työskennellä tavoitteiden eteen. Lisäksi ne ohjaavat oppijaa etsimään uusia keinoja ja luomaan suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Psykologi ja tietokirjailija Minna Miaon vetämässä webinaarissa kuulet, kuinka tavoitteet tukevat oppimista ja siihen motivoitumista monella eri tavalla. Webinaari liittyy hänen kirjaansa Onnistuneen oppimisen lukuvuosi, jossa tavoitteiden selkeyttäminen on yksi voima onnistuneen oppimisen lukuvuoden takana.Yhteisöjen vahvuuksilla kohti hyvinvointia — positiivinen psykologia tänä päivänä
Positiivisen psykologian ydinideana on havaita hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuuksia, joiden avulla sekä oma että toisten vointi paranee.

Positiivinen psykologia, sen monet tutkimuskohteet ja käytännönsovellukset ovat viime vuosien aikansa löytäneet tiensä niin kasvatustieteisiin kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiinkin. Nykyisin puhutaan positiivisen psykologian kolmannesta aallosta, jossa tarkastelukohteina ovat yhteisöt ja prosessit yksilökeskeisyyden rinnalla.

Tällä webinaaritallenteella kuulet, mitä positiivinen psykologia on tänä päivänä ja miten voit rakentaa niin omaa elämääsi vahvuuksillesi kuin tukea muita samassa tehtävässä. Saat myös tietää positiivisen kasvattajuuden uusista näkymistä.

Webinaarin vetää FT, erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Lotta Uusitalo, joka on tutkinut lasten ja nuorten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia tarjota apua oppimisen vaikeuksiin. Hän on toimittanut webinaarin aiheeseen liittyvän teoksen Positiivisen psykologian voima, josta on keväällä 2023 ilmestynyt uusittu painos.Kohti uuden lukuvuoden suunnittelua — esittelyssä Idis-työkirjat!
Idis 0-2, Idis 3-4 ja Idis 5-6 ovat konkreettiset työkirjat opetuksen suunnitteluun esiopetuksessa ja alakoulussa. Kirjojen tavoitteena on selkeyttää opetussuunnitelman sisältöä, tehdä näkyväksi oppiaineiden välisiä yhteyksiä sekä yhdistää laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä oppiaineet kokonaisuudeksi. Idikset tuovat opetussuunnitelman lähemmäksi käytännön opetusarkea ja auttavat sinua tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.

Tällä webinaaritallenteella pääset tutustumaan Idiksiin ja saat käytännön esimerkkejä niiden käytöstä ja hyödyistä tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.

Webinaarin vetävät Idis-kirjojen tekijät, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Tiia-Pauliina Ahokangas ja KM, luokanopettaja Johanna Kanto.
Kukoistava opetus — Resilienssin ja kouluhyvinvoinnin vahvistaminen hyvinvointiopetuksen avullaTällä webinaaritallenteella positiivisen pedagogiikan asiantuntija Viivi Pentikäinen kertooo hyvinvointiopetuksen sisällöistä ja menetelmistä, joiden avulla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä sekä kehittää ja kasvattaa resilienssiä. Hyvinvointitaitojen opetuksen hyödyt on tutkimuksissa vahvistettu lisäävän sekä kouluviihtyvyyttä että oppimista ja vahvistavan mielenterveydelle tärkeää psyykkistä joustavuutta, eli resilienssiä.

Tallenteella pääset kuulemaan tiiviin ja innostavan perehdytyksen tehtäväkirjan kymmenen hyvinvointitaidon opettamiseen ja kokeilemaan useampaa helppoa ja suoraan kouluun vietävää harjoitusta. Viivi kertoo myös helpoista ja heti käyttöön otettavista harjoituksista, joilla hyvinvointiopetuksen taitoja on mahdollista sisällyttää kaikkeen opetuksen läpi kouluvuoden. Hyvinvointiopetus vahvistaa myös aikuisten jaksamista ja hyvinvointia. Kukoistava opetus ja hyvinvointitaitojen harjoittelu saa koko kouluyhteisön kukoistamaan yhdessä!

Webinaarin vetää VTM Viivi Pentikäinen, joka on yksi Kukoistava kasvatus - Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan sekä Kukoistavan tehtäväkirjan tekijöistä.
Laaja-alainen erityisopetus — miten siitä hyötyy koko koulu?Tällä webinaaritallenteella kerrotaan koulun toimintakulttuurin ja yleisen tuen kehittämisestä ja siihen liittyvistä osa-alueista, jotka linkittyvät vahvasti laaja-alaisen erityisopettajan työhön ja osaamiseen.

Webinaarin vetää KM Tiina Vitka, joka on tehnyt yli 20-vuotisen uran laaja-alaisena erityisopettajana ja oppimisen tukijana. Hän on toiminut erityisopettajana alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä kouluttanut opettajia ympäri Suomea.
Voimavaroja positiivisesta psykologiasta opettajilleTässä webinaarissa pääset kuulemaan, mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi, sekä millaisia konkreettisia työkaluja voit hyödyntää omien voimavarojesi kasvattamiseksi.

Webinaarin vetävät kasvatustieteen maisterit ja luokanopettajat Susanna Posio ja Reetta Yrttiaho, jotka ovat positiivisen psykologian ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita. Heillä molemmilla on yli kymmenen vuoden opettajan ura takana ja he tuntevat koulumaailman haasteet sekä mahdollisuudet. He tietävät myös oman kokemuksen kautta, kuinka työ voi viedä voimat.

Oppimiskoodi - kuinka oppiminen onnistuu


Psykologi ja opettaja Tiina-Maria Päivänsalon webinaaritallenteella paneudutaan taitavan oppimisen mahdollisuuksiin psykologisen tiedon pohjalta elävästi ja käytännönläheisesti. Oppimiskoodi-webinaari kutsuu opettajaa hyppäämään oppijan saappaisiin. Mitä kaikkea tavoitteellinen oppiminen oppijalta vaatii? Mistä oppimisen hankaluudet voivat johtua? Millaisia onnistumiseen taitoja tarvitaan? Kuinka niitä voi kehittää? Miten opetan oppimaan? Olisiko taidoista opettajalle itselleen hyötyä?

Oppimiskoodi on sarja taitoja, joita kehittämällä oppiminen onnistuu. Oppimiseen vaikuttavat opiskelutekniikan lisäksi monet motivaatioon, tunteisiin, ajankäyttöön ja tottumuksiin liittyvät tekijät. Oppimiskoodi purkaa tavoitteellisen oppimisen konkreettisiksi kehitettävissä oleviksi taidoiksi. Niiden avulla opettaja voi auttaa oppijaa löytämään hänelle sopivan reitin parempaan oppimiseen.

Ideoita arviointityön toteuttamiseen


Miten voit selkeyttää, kehittää ja monipuolistaa omaa arviointityötäsi?

Arvioinnin työvälineen ja Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirjan tekijät, kasvatustieteen dosentti (oppimisen ja osaamisen arviointi) Najat Ouakrim-Soivio ja kasvatustieteen kandidaatti Anne Rongas kertovat tallenteella, miten voit helpottaa arviointiurakkaa ja saada uusia ideoita arvioinnin toteuttamiseen.

Webinaari on suunnattu peruskoulun ja lukion opettajille ja rehtoreille.Positiivinen kasvatus


TM, kouluttaja Tiia Trogenin käytännönläheinen Positiivinen kasvatus -uutuuskirja opastaa kasvattajia ja vanhempia toteuttamaan positiivista kasvatusta arjessa. Kirjasta saa helposti toteutettavia työkaluja, joiden avulla voi lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa hyvinvointi- ja tunnetaitoja sekä puuttua rakentavasti ei-toivottuun käyttäytymiseen. 18.8. järjestetyissä somejulkkareissa Tiia kertoi, miten positiivista kasvatusta voi toteuttaa arjessa.
Mielen hyvinvointi - miten voit auttaa itse itseäsi?


Haluaisitko oppia ohjaamaan itseäsi elämän aallokoissa ja tietää, mitkä asiat vaikuttavat mielesi hyvinvointiin?

Yleensä hyvinvoiva ihminen muun muassa pystyy säätelemään tunteitaan kohtalaisessa paineessakin, näkee enemmän kuin yksi tai kaksi vaihtoehtoa pulmatilanteissa, osaa toimia tilanteeseen sopivalla tavalla ja isommassa mittakaavassa onnistuu myös hiljalleen ohjaamaan elämäänsä suuntaan, jota voi itse pitää arvokkaana ja hyvänä. Siitä huolimatta kurja olo ja psyykkinen oireilukin voi ajoittain nostaa päätään, ja tarvitaan täsmäkeinoja tilanteen helpottamiseen.

Tällä webinaaritallenteella kuulet, miten voit hyödyntää lyhytterapeuttista itsehoitoa oman elämäsi tutkimiseen ja toistuvien asioiden havaitsemiseen. Kun näet, mitä pinnan alla tapahtuu, sinun on paljon helpompi huomata, mitä voisit tehdä toisin. Monien tavallisten oireiden ja ongelmien takana ei ole sen kummempaa kuin piintyneitä käsityksiä omasta itsestä ja elämästä ja paikoilleen juuttuneita, tilanteesta toiseen samanlaisina toistuvia selviytymisen keinoja

Webinaarin vetävät PsL Liisa Uusitalo-Arola ja PsT Katri Kanninen, jotka ovat kognitiivis-analyyttisia (KAT) kouluttajapsykoterapeutteja. He ovat jo pitkään kehittäneet lyhytpsykoterapeuttista työskentelytapaa, joka käynnistää pysyvän muutoksen parempaan. Heiltä ilmestyy lokakuussa teos Terapian tarpeessa? - Lyhytterapeuttinen itsehoito.

Mielen voimavarat vaativiin aikoihin


Elämään on vaikea asettua, jos kartta tai kompassi katoaa. Mitä epävarmempia aikoja eletään, sitä suuremmaksi selkeyden kaipuu kasvaa. Mihin kannattaa sitoutua, mihin laittaa voimansa? Ja mistä vastauksia tulisi etsiä?

Maailman tapahtumat vievät helposti mukanaan, stressaavat, kuormittavat ja hajottavat ajatukset. Vastavoima löytyy kuitenkin läheltä: omasta näkemyksestä, itse valitusta suunnasta ja tietoisista askelista sen pitämiseksi.

Tässä webinaarissa keskitytään niihin askeliin, joiden kautta voit palauttaa tasapainosi kerta toisensa jälkeen. Kun pääset tasapainoon, pystyt jälleen selkiyttämään myös ajatuksesi ja tekemään niistä toimintaa.

Webinaarin vetää Liisa Uusitalo-Arola, joka on työ- ja organisaatiopsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Häneltä on ilmestynyt webinaarin aiheesta kirja Suunnassa — Kirja sinulle, joka haluat selkeyttä elämääsi. Teos on jatkoa Liisan suosituille Uuvuksissa-kirjoille.


Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.