Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana


 

Vuoden mittainen seikkailu omaan ja oppilaiden hyvinvointiin

Opettamani luokka oli aivan tavallinen — omanlaisiaan haasteita ja vahvuuksia oli jokaisella oppilaalla. Lukuvuoden alussa aloitin tutkimuksen, jonka tavoitteena oli löytää sellaisia pedagogisia käytänteitä, jotka edistäisivät oppilaiden koulumyönteisyyttä ja oppimismotivaatiota. Silloin en osannut edes aavistaa, millainen mullistava vaikutus tällä tulisi olemaan. Tutkimusvuoden lopussa luokkahenkemme oli parantunut, ilmapiiri muuttunut kannustavammaksi ja työnteko oli aiempaa sujuvampaa. Vakuutuin siitä, että positiivinen pedagogiikka toimii.

Positiivisen pedagogiikan teemojen sisällyttäminen osaksi päivittäistä koulutyötä ylläpiti myönteistä ja motivoitunutta oppimisilmapiiriä ja herätti oppilaissa uudenlaista paloa koulunkäyntiä kohtaan. Se heijastui positiivisesti heidän koulukäyttäytymiseensä ja -menestykseensä. Myös kodin ja koulun välisen yhteistoiminnan luonne muuttui merkittävällä tavalla, kun yhteistyö nojautui oppilaan vahvuuksien ja myönteisen toiminnan varaan. Vanhemmat suhtautuivat kouluun positiivisesti, mikä vahvisti entisestään oppilaiden myönteisiä kouluasenteita ja koulutyöhön sitoutumista.

Positiivinen pedagogiikka työasenteena

Vuosi johdatti minut keskelle suurta seikkailua, joka muodostui suurenmoiseksi löytöretkeksi opettajaidentiteettiini ja omaan itseeni ja sai opettajuuteni puhkeamaan kukkaan. Luokkatyöskentelymme nousi uudelle tasolle.

Koin hyvin kannustavana positiivisen pedagogiikan optimistisen ja toiveikkaan lähestymistavan. Sen rohkaisemana suuntasin katseeni hellittämättömästi siihen hyvään, joka oppilaista oli löydettävissä. Tämä myönteiseen fokusoiminen muutti koko ajattelutapani, kevensi luokan ilmapiiriä ja tuntui tarjoavan uusia ratkaisun avaimia myös luokassa ilmenevien ongelmien käsittelyyn.

Pidin työstäni valtavasti, suorastaan rakastin sitä. Intoni tarttui oppilaisiin ja nautimme uudenlaisesta koulunkäynnistä. Luokan hyväntuulinen ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri sekä yhdessäolo oppilaiden kanssa olivat minulle pysyvä mielihyvän lähde. Oppilaiden innostuminen uusista luokkakäytänteistä oli paras palkintoni, ja hämmästyttävän sujuva yhteistyömme yllytti minua näkemään yhä menemmän vaivaa koulutyön hyväksi.

Positiivinen pedagogiikka sitoutti minut työhöni tiukemmin kuin koskaan. Kouluvuoden alusta lähtien työ täytti minut ylitsepursuavalla innolla ja työn kokeminen äärimmäisen merkitykselliseksi voimaannutti minut lähes ehtymättömällä energialla. Ensimmäistä kertaa työurani aikana minusta tuntui, että pystyin varustamaan oppilaiden reput sellaisilla eväillä, jotka ahkerasti käytettyinä ravitsisivat heitä loppuelämän ajan.

Voimavara arjessa

Vaikka positiivisen pedagogiikan siivittämänä tutkimusvuodesta tuli minulle kokonaisuudessaan ihmeellinen ja ikimuistoinen kokemus — ulkopuolisen silmissä ehkä jopa epätodellinen ja epäuskottava — sisälsi se luonnollisesti myös haasteita ja koettelemuksia, pettymyksiä ja negatiivisia tunteita. Kohtasin vuoden aikana väsymystä, stressiä, oppimisvaikeuksia, oppilaiden ajoittaista motivoitumattomuutta sekä käytös- ja kaverisuhdepulmia kuten kuka tahansa opettaja. Vihollisistani pahin oli kiire ja kävin sen kanssa alituista pystypainia.

Vaikka suurimman kiireen keskellä koin kalvavaa riittämättömyyden tunnetta ja mielipahaa siitä, että keskitymme koulussamme vääriin asioihin, kantoi uudesta toimintakulttuurista saamani positiivinen lataus minua haasteiden ja vastoinkäymistenkin keskellä. Lisäksi opin koko ajan yhä paremmin hyödyntämään opettamiani hyvinvointistrategioita oman jaksamiseni ja työniloni ylläpitämisessä. Koska omassa tutkimuksessani huomasin, että positiiviseen pedagogiikkaan sisältyvät luokkakäytänteet edistävät merkittävällä tavalla luokan ihmissuhteita ja työskentelyn sujuvuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta kodin ja koulun välillä, rohkenen väittää, että henkilökunnan työuupumusta olisi mahdollista ehkäistä ja lieventää sisällyttämällä tällaisia käytänteitä luokan ja koulun toimintakulttuuriin.

Sinä olet ratkaisu

Oppilaiden kouluilon ja kouluviihtyvyyden suhteen meillä opettajilla on kädessämme ratkaisun avaimet. Voimme suunnitella koulupäivistä innostavia ja hauskoja käyttämällä vaihtelevia, kekseliäitä ja ajanmukaisia opetusmenetelmiä sekä yhteisöllisiä ja toiminnallisia työtapoja. Voimme osoittaa välittävämme oppilaistamme ja ponnistella hyväksyvän ja yhteisöllisen luokkailmapiirin rakentumiseksi. Voimme tuoda uudenlaista merkityksellisyyttä oppilaiden koulupäiviin sisällyttämällä niihin positiivisen pedagogiikan harjoitteita ja käytänteitä. Omassa luokassamme kaikista harjoitteista tuli nopeasti kestohittejä, ja uskon niiden toimivan samalla tavalla myös muissa oppilasryhmissä.

Kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja, montessori-ohjaaja Eliisa Leskisenojan kehittämät harjoitukset, luokkarutiinit ja työtavat perustuvat hänen omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen.

Tule mukaan Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -koulutukseen Tampereelle!
Lue lisää.>>

Tilaa Positiivisen pedagogiikan työkalupakki>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.