Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Omaa työtä tuunaamaan ja muita työhyvinvoinnin keinoja


Työn säätely kuuluu perinteisesti ajatellen johdolle. Työntekijöiden on kuitenkin mahdollista vaikuttaa heille itselle tärkeisiin työn voimavaroihin ja optimoida työnsä vaatimuksia eli toisien sanoen tuunata työtään. Työn tuunaamisella tarkoitetaan työntekijän oma-aloitteisia toimia ja ajattelustrategioita työn merkityksen ja työidentiteetin muokkaamiseksi. Työn tuunaamista voi tapahtua mm. työtehtävien, vuorovaikutuksen ja merkityksellistämisen kautta.

Työn tuunaamisesta pääsee lukemaan Anne Mäkikankaan, Saija Maunon ja Taru Feldtin toimittamasta teoksesta Tykkää työstä — Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet, jonka lähtökohtana toimii vuonna 2005 ilmestynyt teos Työ leipälajina — työhyvinvoinnina psykologiset perusteet. Teoksessa käsitellään myös työstressiä, työhyvinvointia ja sitä tukevia voimavaroja sekä työhyvinvoinnin edistämistä. Erityisesti työn tuunaamista käsittelevä alaluku tarjosi itselle kiinnostavinta luettavaa.

Hyvinvoinnista työelämässä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Puhekielisestä päänimestä huolimatta teos ei ole mitään kevyttä kirjoittelua työelämästä ja työhyvinvoinnista, vaan teos kattaa laajasti psykologisen työhyvinvointitutkimuksen keskeisiä sisältöjä. Teoreettiselle pohjalle on annettu runsaasti tilaa; teoksen laajassa johdanto-osassa jäsennetään työ- ja organisaatiopsykologian käytännön sovellus- ja tutkimuskenttää sekä esitellään työhyvinvointitutkimuksen historiallista perustaa. Hieman keveämmin teosta lukeva voi silmäillä läpi yhteenvedon, jossa tiivistetään keskeisimmät asiat. Yhteenvedot löytyvät myös muista kirjan luvuista.

Teoksen perusvire on teoreettinen, mutta sisältöä on rikastettu ja tuotu arkeen elävän elämän esimerkeillä työelämästä ja työpaikoilta. Monipuolisesta sisällöstä johtuen teos sopinee luettavaksi erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Jokainen teoksen luvuista päättyy pohdintatehtäviin, jotka ovat joko teoreettisia tai käytännönläheisiä. Teoriatehtävien yhteydessä voi testata, miten hyvin on teoksen tietopuolista antia lukiessaan sisäistänyt; käytännönläheisissä tehtävänannoissa ohjataan mm. pohtimaan, kenen vastuulla työhyvinvointi työpaikoilla on.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu

Tilaa Tykkää työstä -kirja

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.