Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Ilmaisun ilo
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
HINTA 45,00 €
JÄSENELLE 38,30 €
Ostoskorissa 0 kpl
  • 2. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-207-3
  • Sidottu, 339 sivua
  • Tilausnumero 100084667

Inkeri Ruokonen (toim.)

Ilmaisun ilo

Käsikirja 0-8-vuotiaiden taito- ja taidekasvatukseen

Taiteet ja leikki rikastavat lapsen mielikuvitusta ja antavat tilaa luovalle ajattelulle ja yksilöllisille mielenmaisemille. Taiteen äärellä koetut elämykset ja keskustelut opettavat lasta näkemään, että maailma on moninainen ja erilaiset, yhtä arvokkaat tulkinnat ja ajatukset voivat käydä vuoropuhelua keskenään ilman että toinen olisi toista oikeampi.

Ilmaisun ilo
on ensimmäinen kokoomateos varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen taito- ja taidekasvatukseen. Kirja antaa monipuolisia välineitä taidepainotteisen pedagogiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kirjan monet artikkelit vahvistavat kokonaisvaltaista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen taito- ja taidepedagogiikkaa, joka liittyy vahvasti lapsen ilmaisuun ja leikkiin. Artikkelit kuvaavat monipuolisesti taito- ja taidekasvatukseen liittyviä lähestymistapoja ja menetelmiä vahvistaen opettajina toimivien omaa pedagogista ajattelua.

Taito- ja taidekasvatus on merkityksellistä lapsen kehitykselle varhaisvuosina. Taiteellinen toiminta antaa välineen itseilmaisulle ja yhdessäololle sekä edistää muun muassa lapsen mielikuvitusta, itseluottamusta ja monenlaisia taitoja.

Tämän teoksen tavoitteena on välittää tietoa siitä, miksi taito- ja taidekasvatus on niin olennaista lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille juuri varhaisvuosina ja alakouluiässä. Tarkoituksena on jakaa tutkimuspohjaista tietoa ja sovellusesimerkeillä rohkaista jokaista varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvaa sekä esi- ja alkuopetuksessa toimivaa kehittämään taidepedagogista ajatteluaan ja taitojaan lasten taidekasvatuksen toteuttamiseksi ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi.

Kirjassa esitellään taito- ja taidekasvatuksen osa-alueita niin tutkimusten kuin käytännön pedagogisten esimerkkien avulla.

Kirja muodostuu kolmesta osasta.

1. Taito- ja taidekasvatuksen lumous ja voima
Osassa luodaan pohjaa kokonaisvaltaisen taito- ja taidekasvatuksen arvoperustalle ja oppimisnäkemykselle.

2. Ilmaisun monet muodot ja integraatio
Osassa esitellään taito- ja taidekasvatuksen oppimisen osa-alueita tutkimusperustaisesti mutta myös käytännön pedagogisia esimerkkejä esille tuoden.

3. Taito- ja taidekasvatuksen moninaiset ja kulttuuriset mahdollisuudet
Osassa tarkastellaan taito- ja taidekasvatusta eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten sekä lapsen erityisen tuen tarpeiden näkökulmista sekä tuodaan esille uusia moniaistisia taidepedagogisia toimintatapoja.

Teos on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen työntekijöille ja alaa opiskeleville.

Kirjan toimittaja Inkeri Ruokonen toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa ja musiikkikasvatuksen dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut lukuisia taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia ja alan oppimateriaalia opettajankoulutukseen.

Kirjan muut kirjoittajat ovat alansa johtavia tutkijoita, asiantuntijoita ja kouluttajia.

  • 2. painos, 2022
  • ISBN 978-952-370-207-3
  • Sidottu, 339 sivua
  • Tilausnumero 100084667

Arvostelut kirjasta Ilmaisun ilo

Tästä teoksesta tykkään tosi paljon! En ole vielä ehtinyt edes lukea loppuun ja tiedän jo että tämä tulee olemaan hyödyllinen. Kirjassa tekstejä monelta alan superammattilaiselta.

- Anni

Kattava teos taito- ja taideaineiden käyttöön varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen.

- Katri

300 SIVUA TÄYTTÄ KULTAA

Aivan mieletön kirja! Kirja joka jakaa taidekasvatuksen ilo sanomaa, asian joka jää aivan liian usein pimentoon. Raudanlujien ammattilaisten tietoa, ajatuksia ja ihan käytännön vinkkejä, jotka aivan varmasti pääsevät osaksi omaa työskentelyä.

- Jasmin

Erittäin tärkeä ja positiivinen kirja! Koska lastemme itseilmaisun taito on heikentynyt koulun vähentyneiden taito- ja taideaineiden tuntien vuoksi, on tärkeää, että saamme vinkkejä ottaa siitä kaiken positiivisen irti.

- Tarja

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.