Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Materiaaliapua tunnetaitotyöhön


Tunnetaidot mainitaan opetussuunnitelmassa eri muodoissa lukuisia kertoja. Niiden opetus on jokaisen opettajan arkea. Omassa työssäni luokanopettajana tunnetaitojen opettaminen ja harjoitteleminen nivoutuvat osaksi jokapäiväistä koulutyötämme. Usein tunnetaitojen ääreen pysähtymisen hetki kumpuaa jostakin arjen käytännön tarpeesta, kuten vaikkapa ristiriitatilanteen selvittämisestä.

Tunnetaitojen opettamiseen on olemassa paljon erilaista materiaalia. Virkistävä uusi tuttavuus on Cristina Nunez Pereiran ja Rafael R. Valcarcelin Tunnehetket-materiaalipaketti. Paketti koostuu tekstikirjasta ja tehtäväkirjasta, jotka antavat tunnetaitojen opettamiseen ja harjoittelemiseen toimivaa konkreettista materiaaliapua.

Tunnehetket — Ilman tunteitasi et olisi sinä


Tunnehetket — Ilman tunteitasi et olisi sinä -kirjassa esitellään 42 tunnetta. Jokaiselle tunteelle on varattu oma aukeamansa. Aukeamalla tunne esitellään lyhyesti. Pääosan aukeamista saavat kuvat. Kuvat ovat lumoavia ja vangitsevat katsojansa huomion. Kuvat vaativat syvällisempää tarkastelua, jonka myötä niistä on mahdollista saada esille paljon erilaisia ulottuvuuksia kuvatusta tunteesta. Kuvien tarkastelu yhdessä lasten ja nuorten kanssa tuottaa varmasti oivaltavaa keskustelua.

Tunteet esitellään loogisesti etenevässä järjestyksessä osin hyödyntäen vastakohtaisten tunteiden ajatuksen jatkumoa. Jokaisella aukeamalla esitellään myös seuraavan aukeaman tunne ja rakennetaan näin toisiinsa kietoutuva tunnepolku. Esiteltyjä tunteita on verrattain paljon. Tulkintani mukaan kaikki esitellyt tunteet ovat kiedotut perustunteiden ympärille.

Mielestäni keskeistä ja tärkeää Tunnehetket-materiaalissa on, että jokainen tunne tuodaan esille merkityksellisenä ja hyväksyttävänä. On tärkeää, että kaikenlaisista tunteista keskustellaan ja niiden kuvaamiselle annetaan sanoja. Usein tunteista puhutaan paljon, mutta niitä ei välttämättä määritellä tarpeeksi kattavasti. Tunnehetket-materiaali antaa oivat välineet tunteiden sanoittamiselle yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Tunnehetket — Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen


Tunnehetket — Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen näyttää ensisilmäykseltä aavistuksen vaikeaselkoiselta. Tehtäväkirjaan tutustumisen myötä ymmärtää kuitenkin kirjan olevan varsin mainio ja huolellisesti suunniteltu kokonaisuus.

Jokaisen tekstikirjassa esitellyn tunteen käsittelemisen avuksi on laadittu omat tehtävänsä. Tehtävät puolestaan ovat rakennetut etenemään kolmen eri tavoitteen lähtökohdista. Nämä tavoitteet ovat tiedon lisääminen ja mielikuvituksen kehittäminen, luetunymmärtämisen kehittäminen sekä luovuuden ja kriittisen ajattelun kehittäminen.

Tehtäväkirjan esittelyssä painotetaan keskeisenä osana tunnetaitoharjoituksia apuna sanoittaa eri tunteita. Ihastuin siihen, että tehtävät itsessään olivat rakennetut voimakkaasti tämän ajatuksen pohjalta. Tunnehetket-materiaalipaketin avulla on näin mahdollista rakentaa tunteiden kieltä. Tämän myötä tehtävät ovat suoraan käytettävissä ja sovellettavissa vastaamaan loistavasti esimerkiksi äidinkielen tavoitteita.

Tehtävissä ja koko materiaalipaketissa näkyy mielestäni myös mainio ratkaisukeskeinen ote. Kaikki tunteet, myös negatiiviset, tuodaan esille hyväksyttävinä. Negatiivisten tunteiden käsittelemiseen ja niistä ylitse pääsemiseen annetaan selkeitä vinkkejä. Tehtäväkirjassa näitä vinkkejä laitetaan myös pohtimaan juuri jokaisen omista lähtökohdista. Uskonkin tehtävien tekemisen lisäävän merkittävästi lasten ja nuorten tunnetietoisuutta. Tähän liittyen tehtäväkirjassa on annettu myös selkeitä vinkkejä, miten hyödyntää tehtäväkirjaa eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Ideat käytäntöön


Tunnehetket-materiaaliin tutustumisen jälkeen sain selkeän toimintaidean omaan työhöni.

Päätin alkaa pitämään tunnehetkituokioita, joiden aikana käymme läpi aina jonkin tunteen. Tunnehetkituokioihin valitut tunteet tulevat kumpuamaan juurikin arjen tarpeista. Aikaa näille tuokioille voin ottaa mielestäni huoletta esimerkiksi äidinkielen oppitunneilta, sillä Tunnehetket -materiaalin avulla on helppo harjoitella myös tunnetaitotavoitteiden lisäksi muita äidinkielen tavoitteita kuten esimerkiksi jo mainittuja luetunymmärtämisen taitoja.

Tunnehetkien pitämisen lisäksi materiaaliin tutustumisen myötä asetin itselleni myös selkeäksi tavoitteeksi pyrkiä yhä vain enemmän sanoittamaan erilaisia tunnetilanteita jokapäiväisessä työssäni. Tässä apuna toimii ajatus aktiivisesta tunnehetkien etsimisestä ja niiden äärelle pysähtymisestä yhdessä lasten kanssa. Tärkeintä mielestäni olisi kyetä antamaan lapsille välineitä käsitellä koko suurta tunteiden kirjoa, joka on inhimillinen rikkautemme.

Kirjoittaja: Anna Vehkala
KM, luokanopettaja

Tunnehetket — Ilman tunteitasi et olisi sinä
Tunnehetket — Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen
Tilaa pakettina

Takaisin kirjablogi -listaukseen

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.