Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tasapaino on kaiken liikkumisen perusta

Tasapaino on keskeinen osa ihmisen fyysistä toimintakykyä. Sujuvat motoriset suoritukset ja liikehallinta eivät ole mahdollisia ilman riittävää tasapainoa.

Tasapaino-kirjassa on runsaasti harjoitteita, joiden avulla tasapainoa voi kehittää yksinkertaisin keinoin tavallisissa arkiympäristöissä.

Kirjan kirjoittaja LitT, TIMO JAAKKOLA työskentelee liikuntapedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on dosenttina Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Hän on kirjoittanut myös ketteryydestä, suositun Krokotiilijuoksu-kirjan sekä monia muita teoksia.

Uudessa kirjassaan hän perustelee tasapainon tärkeyttä: "Tasapaino on ilmiö, joka koskettaa kaikkia meitä koko elinkaaren ajan". Pienten
lasten motorisessa kehityksessä tasapainotaidot kehittyvät ensimmäiseksi. Nuoruudessa ja aikuisuudessa hyvien tasapainotaitojen ansiosta voimme osallistua moninaisiin fyysisiin harrastuksiin. "Esimerkiksi huippu-urheilijaa ilman hyvää tasapainoa on turha kuvitellakaan, sillä tasapaino on perusta tehokkaille ja taidokkaille suorituksille", kuvaa Jaakkola. Tasapaino saa erityisen merkityksen ihmisen ikääntyessä. Valitettavan usein heikko tasapaino haittaa huomattavasti ikäihmisten kykyä selviytyä arjessa.

Tasapaino on kuitenkin taito, jota voidaan harjoitella ja kehittää hyvinkin yksinkertaisin keinoin tavallisissa arkiympäristöissä.
Sitä voidaan kehittää kuten mitä tahansa muutakin motorista taitoa ja missä tahansa iässä. "Nykyisessä entistä passiivisemmassa maailmassa tasapainon tavoitteellisesta harjoittamisesta onkin tullut entistä tärkeämpää", sanoo Jaakkola.

Ideoita tasapainon kehittämiseen


Vaikka tasapainon merkitys tiedostetaan yleisesti, suomenkielisestä liikuntatieteen kirjallisuudesta on vielä puuttunut teos, joka keräisi yhteen ja esittelisi eri kohderyhmille suunnattuja tasapainoharjoitteita ja -aktiviteetteja. Tämä teos tarjoaa tietoa ja ideoita tasapainon kehittämisestä lapsilla, nuorilla, aikuisilla, ikääntyneillä, kuntoilijoilla ja urheilijoilla.

Teoksessa annetaan myös vinkkejä tasapainon kehittämisestä kodin arkiaskareiden ja työpäivän aikana. Teos alkaa lyhyellä teoriakatsauksella tasapainosta ja sen taustatekijöistä. "Teoriaosan tarkoitus on antaa lukijalle kuva siitä, mitä tasapaino on. Kyseessä on kuitenkin hyvin monitahoinen ilmiö", avaa Jaakkola.

Kirjan harjoiteosa sisältää yhteensä 191 harjoitetta tasapainon kehittämiseksi!

ARTIKKELI ON KOOSTETTU KIRJASTA:
Timo Jaakkola
Tasapaino
Harjoitteita motoristen taitojen kehittämiseksi
PS-kustannus, 2021

TILAA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.