Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Elämäntehtävänä lapsen tarinallisen identiteetin rakentumisen tukeminen

Maiju Kinossalon uusi kirja auttaa näkemään tarinallisuuden voiman opetuksessa.

"En ole vielä tavannut sellaista opettajaa, joka ei pitäisi merkitysten rakentumista opetuksessaan tärkeänä", sanoo Maiju Kinossalo.

Tarinallisuutta hyödyntääkseen ei tarvitse muuttaa omaa pedagogista persoonaansa, sillä riittää, että ajatus tarinan voimasta kylväytyy opetuskertomukseen pienenä siemenenä. Tarinallisen otteen ymmärtämisellä on tapana kasvaa osaksi oppimiseen ja opetukseen liittyviä kasvatuskäsityksiä — niin voimakas keino tarinallisuus on. Todennäköisesti opettaja alkaa ymmärtää paremmin myös itseään ja omaa oppimistaan. Tarinallisuus on vuosituhansia vanha opetusmenetelmä, mutta vaatii päivitystä. Tarinan voima opetuksessa -kirjan tavoitteena on tuoda esiin pedagogisia ja tarinallisuutta rikastavia näkökulmia tarinoiden ja tarinallisuuden käytöstä.

Tarinallisuus lisää merkityksellisyyttä elämään


Tarinallinen pedagogia tukee lapsen ja nuoren kykyjä oppia ja rakentaa identiteettiä, mikä on eräs kasvun ja kasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista. Tarinallisuus lisää oppilaan kykyä merkityksellistää elämäänsä ja oppimistaan ja auttaa häntä ymmärtämään elämäänsä tarinallisena kokonaisuutena sekä edistää tarinankerronnan taitoja. Tarinallinen pedagogiikka edistää myös kiinnittymistä opetettavaan aiheeseen monin mielikuvitusta hyödyntävin tavoin. Tarinallinen ajattelu saattaa niin opittavan tiedon kuin kokemuksen ymmärrettävään muotoon.

Kirjassa Maiju Kinossalo täsmentää myös, että tarinallisen pedagogiikan hyötyjen lisäksi tarinallisuuden voima on siinä, että se on itsessään voimauttavaa ja terapeuttista. Opettaja ja kasvattaja voivat toimia monin tavoin terapeuttisesti ja voimaannuttavasti. Lähestymistapa kehittää oppilaiden tarinallisia kykyjä, jotka ovat elämässä selviämisen kannalta oleellisia. Tarinoiden ja tarinallisuuden avulla voi lisäksi käsitellä kokemuksia ilman, että niitä pyydetään kertomaan henkilökohtaisesti.Tarinallisuuden avulla voidaan lisätä koettua merkityksellisyyttä, eheyttää elämäntarinaa, lisätä hyvinvointia ja ehkäistä pahoinvointia.Tarinallisuuden avulla tuetaan kasvua ja kehitystä sekä opetetaan ja jäsennetään muistia. Sillä voidaan purkaa ja muotoilla tunteiden solmuja ja kertoa tunteista. Yhtä lailla tämä ulottuu oppimisen kokemuksiin: myös negatiivisia oppimiseen liittyviä tarinoita voi purkaa ja uudistaa.

Asiat, jotka opetetaan liittämällä niihin merkityksiä, jäävät pitkäksi ajaksi mieleen

"Olen aina pitänyt tarinoista", sanoo Kinossalo. Hän oli jo alakoulussa vahvasti sitä mieltä, että sellaiset asiat, jotka opetetaan liittämällä niihin merkityksiä, jäävät pitkäksi ajaksi mieleen. Hän pitää niiden voimasta erityisesti silloin, kun voin koskettaa niillä toisen ihmisen tunteita. Sittemmin aikuisena hän on pohtinut sitä opetuksen taikuutta, miten merkityksiä voi lapsille antaa tai miten voi ohjata lapsia löytämään niitä itse. Tarinallisuuden avulla opetuksen kohteena olevista asioista muodostuu merkityksellisiä kokemuksia jokaisen lapsen oppimistarinoihin.

Lisää kirjailijasta:
Maiju Kinossalo on lasten ja nuorten elämäntarinoista kiinnostunut kehittävä, kokeileva ja tutkiva pedagogi. Hän on työskennellyt perusopetuksen alalla niin tutkimushankkeissa kuin opettajana ja kouluttanut opettajaksi opiskelevia. Keskeisimmän lähestymistavan kaikkeen kasvatukseen ja opetukseen hän löytää tarinallisesta pedagogiasta.

TILAA TARINAN VOIMA OPETUKSESSA -KIRJA TÄSTÄ.

Maijun kuva: Teemu Toikka Photography

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.