Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.10 syytä miksi satuja kannattaa käyttää opetuksessa

Maailma tarjoaa paljon tarinoita, mutta samaan aikaan taito muodostaa niistä itselle merkityksellisiä kokonaisuuksia näyttää heikkenevän. Tarinallinen taito muodostaa syy-seuraussuhteita tai yhtenäistä elämäntarinaa on niin tärkeä selviytymisen kannalta, että sen opettamiseen tulee kiinnittää voimakkaasti pedagogista huomiota. Tarve kertomiselle säilyy, vaikka maailma ympärillä muuttuu, koska ihminen saa voimansa tarinoista ja kokemuksistaan kertomisesta.

Opettaja voi vaikuttaa kerronnallisen tilan syntymiseen monin tavoin. Elämäntarinallisia merkityksiä rakentaessa empaattista
suhtautumista toiseen voi opettaa herkistämällä oppilaita oikeille kokemuksille. Opettaja voi herkistää itsensä alttiiksi vastavuoroiseen suhteeseen oppilaiden kanssa ja antaa heille jotain itsestään. Aikuisen rooli tilanteen ohjaajana on luonnollisesti tärkeä, sillä siinä tulee ymmärtää, millaisin rajoin elämää koskettavista asioista voi puhua. Opettaja voi kuitenkin luoda tarinallisen tilan eli vastavuoroisen suhteen, jossa hän tuo esiin omankin elämäntarinansa ja uskaltaa jakaa jotain itsestään. Jos ymmärtäisimme, että tavat, joilla oppilaiden kokemuksista rakentuvia tarinoita tuetaan, voivat tukea hänen osaamistaan myös myöhemmissä elämisen vaiheissa, käyttäisimmekö tätä mahdollisuutta enemmän? Koulussa voi toteuttaa pedagogiikkaa, joka tukee tarinoiden rakentumista oppimisympäristöissä.

Tässä 10 syytä, miksi satuja kannattaa käyttää opetuksessa:


1. Sadut edistävät kielenoppimista eli luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä.

2. Sadut synnyttävät luovuutta ja avartavat maailmankuvaa.

3. Sadut ovat terapeuttisia kasvun tukijoita, ja ne ovat voimauttavia.

4. Silloin, kun oppilaalle luetaan tai hänen kanssaan luetaan, häntä kannustetaan tarinoimaan itse.

5. Sadut tarjoavat sanoittamisen alustan: mitä monipuolisemmin osaa sanoittaa lapsuudessa, sitä monipuolisemmin voi rakentaa merkityksiä myöhemmin elämässä.

6. Sadut opettavat suhtautumaan kokemuksiin eri näkökulmista.

7. Satujen myötä lisääntyvät tarinankerronnan taidot auttavat oppimisessa ja lukutaidon monipuolistumisessa.

8. Sadut auttavat ymmärtämään, ettemme ole kokemustemme kanssa yksin.

9. Satujen kuuntelu ja niistä keskusteleminen auttavat oppimaan sanoja, ratkaisemaan ongelmia, kehittämään kieltä ja kielenkäytön taitoja sekä uudistamaan ajattelua.

10. Satujen ja tarinoiden käyttö opetuksessa auttaa muistamaan oppimiskokemuksen paremmin, ja fiktio voi tehdä faktasta merkityksellisemmän.

Lähde:
Maiju Kinossalo
Tarinan voima opetuksessa
PS-kustannus, 2020

TILAA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.