Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Myönteisen ryhmätyöskentelyn huoneentaulu

Yhdessä työskennellessä ideoidaan, arvioidaan ideoita, kehitetään ajatuksia eteenpäin, kohdataan erilaisia mielipiteitä, perustellaan niitä, tehdään päätöksiä sekä hiotaan yksityiskohtia yhdessä. Ihanteellista olisi, että vuorovaikutus ryhmässä antaisi tilaa monenlaisille äänille ja erilaisille näkökulmille. Tällöin ryhmässä voidaan kokea dialogisen ajattelun myönteisiä puolia, kun erilaisten äänten pohjalta löydetään riittävässä määrin yhteinen ja osallistujille uusi tapa ajatella ja toimia yhteisymmärryksessä. Yhteinen ajattelu tuottaa parhaimmillaan tuloksen, johon kukaan osallistujista ei olisi yltänyt yksin.

Tässä valmis huoneentaulu, joka kannustaa myönteiseen ryhmätyöskentelyyn:

• Suhtaudu ryhmässä toimimiseen avoimesti. Ole ystävällinen. Osoita, että huomioit muut ryhmässä olijat.

• Anna itsellesi ja muille aikaa aloitteluun. Muista, että ryhmän alkuvaiheen kysymykset koskettavat kaikkia: yksi reagoi vetäytymällä ja antamalla muille tilaa; toinen puhuu paljon ja käsittelee sillä tavalla tilannetta; kolmas taas pyrkii epämääräisyyden tunteesta nopeasti eroon ja alkaa johtaa tilannetta.

• Muista, että voit asettua eri ryhmissä erilaisiin rooleihin ja myös kieltäytyä odotuksista, joita sinuun kohdistuu. Tee kokeiluja ja etsi sinulle luontevaa tapaa toimia ryhmän jäsenenä.

• Kysy ja kuuntele, millaisia tavoitteita ryhmän jäsenillä on. Mahdollisuus ilmaista erilaisia odotuksia, tarpeita ja tunteita helpottaa ryhmän käynnistymistä.

• Ryhmään tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Arvosta itseäsi ja muita ryhmän jäseninä. Opiskeluryhmissä erilaisuus johtaa siihen, että näkemyksiä perustellaan paremmin ja otetaan useampi näkökulma huomioon.

• Jos jokin asia ei ryhmässä toimi, kokeile puhua siitä ääneen ja kuunnella, mitä muut asiasta ajattelevat.

• Älä pelkää ilmaista tietämättömyyttä tai pyytää apua.

• Ole ryhmän jäsenenä luotettava. Pidä kiinni sovituista tehtävistä ja määräpäivistä.

• Luo turvallisuutta. Kuuntele keskeyttämättä. Pyri ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Ilmaise erimielisyydet rakentavasti. Tee tarkentavia kysymyksiä, ennen kuin esität kritiikkiä.

• Hyväksy ryhmässä toimimiseen liittyvä inhimillisyys ja yllätyksellisyys. Opettele nauttimaan siitä.

Lähde:
Tiina-Maria Päivänsalo
Oppimiskoodi
Kuinka oppiminen onnistuu
PS-kustannus, 2020

TILAA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.