Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Open kirjablogi - Ryhmä toimimaan vuorovaikutusta tukien, toiminnallisuutta edistäen!Syyskauden alkaessa aloin lukemaan tätä kirjaa ja se sai välittömästi aikaan innostuksen kokeilla näitä valmiita monipuolisia harjoitteita käytännön työssäni erityisluokanopettajana alakoulun pienryhmän kanssa. Ilokseni totesin että monia ryhmäharjoitteita pystyi suoraan tai sovelletusti käyttämään myös iltatyössäni vapaan sivistystyön parissa aikuisten erityisryhmän vuorovaikutteisuuden ja ryhmädynamiikan vahvistamisessa. Kirja soveltuu vaivatta varhaiskasvatuksesta peruskoulun ala- ja yläkouluun sekä vaikkapa aikuisille työyhteisön kehittämiseksi. Harjoitteita voi mielestäni helposti muokata erilaisille kohdejoukoille soveltuviksi.

Kirjan kirjoittajilla on laaja kokemus lasten- ja nuorten sekä huippu-urheilijoiden henkisestä sekä toiminnallisuuden kautta tapahtuvasta valmennustyöstä. Kirjan kirjoittajista Jukka Kataja on koulutukseltaan liikunnanohjaaja ja suggestioterapeutti. Timo Jaakkola on koulutukseltaan psykologi ja liikuntatieteiden tohtori. Jarmo Liukkonen on liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin dosentti, joka työskentelee liikuntapedagogiikan professorina Jyväskylän Yliopistossa. Kirjoittajien monipuolinen tieto, osaaminen sekä kokemus näkyy siinä että kirjaan on saatu kattava määrä erilaisten ryhmien työskentelyä ja vuorovaikutusta tukevia harjoitteita, joissa selvästi korostuu toiminnallisuus ja tekemisen ilo!


Kirja jakautuu kahteen toisiaan hienosti täydentävään osioon. Ensimmäisessä osassa on kattava teoriaosuus ryhmän muodostumisen eri vaiheista. Kuvataan myös kattavasti mitkä tekijät vaikuttavat siihen miten hyvin ryhmän voi saada toimimaan ja millainen merkitys ohjaajan roolilla tässä prosessissa on. Toiminnalliset menetelmät on myös esitelty ja kuvattu selkeän konkreettisesti. Kirjan toisessa osassa kuvataan yksityiskohtaisesti toiminnallisia harjoitteita ja niitä pystyy selkeän ohjeistuksen avulla helposti suoraan toteuttamaan. Hyvää on myös se, että harjoitteissa käytettävät tarvikkeet ja materiaalit ovat sellaisia, joita pystyy helposti hankkimaan tai valmistamaan itse.Kirjassa on toimivaa se, että harjoitteet on teemoiteltu sisältäen 11 erilaista otsikkoa. Otsikointi auttaa löytämään harjoiteryhmän, josta voisi itse ohjaajana kokea mielekkäimmäksi lähteä ohjaamaan vaikkapa uutta ryhmää. Voi mielestäni myös valita teeman sen mukaan, minkä voisi ajatella parhaiten sillä hetkellä tukevan ohjattavaa ryhmää eli esimerkiksi valitseeko kommunikointiharjoitteita vai seikkailullista toimintaa. Kirja herätti pohtimaan miten nykyään meitä ympäröivä maailma on tulvillaan erilaisia ärsykkeitä ja kiirettä, joka helposti näkyy ja kuormittaa myös monia arjen vuorovaikutustilanteita. Mielestäni hyvänä vastapainona kaikelle tuolle meitä ympäröivälle ärsyketulvalle toimii kirjassa hienosti teemoitetut keskittymistä tukevat harjoitukset sekä rentoutumisharjoitteet. Kehon ja mielen hyvinvointiin tarvitaan kykyä pysähtyä ja olla sekä kykyä rentoutua kiireen keskellä. Erityisopetuksen pienryhmässäni sekä vapaan sivistystyön aikuisten kanssa näitä pysähtymisen sekä rentoutumisen harjoitteita toteutin yhden kuukauden jakson ajan ja kun kyselin osallistujilta, niin kokivat harjoitteet mielekkäinä ja toivoivat niitä lisää. Rentoutusharjoitteissa oli motivoivasti kirjoitettuja mielikuvakertomuksia esimerkiksi taivaan pilvien värien värittäminen omalla lempivärillä ja pehmeään pilveen kääriytyen miettien miten pehmeältä ja raikkaalta se tuntuu!


Kirjan harjoitteet ovat helposti toteutettavia ja innostavia! Harjoitteisiin on myös arvioitu toteuttamiseen vaadittava aika, ennakkovalmisteltavat asiat sekä harjoituksen toteutus sisä-tai ulkotiloissa. Kirja vastaa sujuvasti myös uudessa opetussuunnitelmassakin tärkeänä sisältönä mainittujen viestintä-ja tunnetaitojen kehittämiseen niin yksilöt kuin ryhmät huomioiden! Kirjassa todettiin että yksittäisen yksilön hyvä mielen ja kehon vointi vaikuttavat kokonaisvaltaisesti myös koko ryhmään sekä sen hyvinvointiin. Suosittelen lämpimästi tätä käytännönläheistä ja selkeää toiminnallista kirjaa jokaisen ryhmänohjaajan arjen työkaluksi!


Riikka Ruotsalainen

Erityisluokanopettaja


Takaisin kirjablogi -listaukseen>>

Tilaa Ryhmä liikkeelle! -kirja tästä>>

 

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.