Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Positiivisen opettajan kuusi ominaisuutta


Positiivisella opettajalla ei tarkoiteta opettajaa, joka alinomaa näyttää siltä kuin elämä olisi pelkkää juhlaa ja ruusuilla tanssimista.

Positiivisuus opettajan asenteena tulee enemmänkin näkyviin opettajan suhtautumisena oppilaisiin, työhön ja elämään ylipäänsä.

1. Positiivinen opettaja auttaa oppilaita tulemaan tietoisiksi vahvuuksistaan


Opettaja tarjoaa olosuhteet, joissa lapset voivat harjoituttaa ja ravita niitä. Näin oppilaat saavat omat sisäiset voimavaransa puhkeamaan täyteen kukkaansa. Positiivinen opettaja järjestää koulutyön niin, että jokainen oppilas kokee onnistumisen kokemuksia ja tietää olevansa hyvä jossakin.

2. Positiivinen opettaja on tietoinen siitä vastuusta, joka hänelle lankeaa oppilaiden myönteisten kehityskulkujen suunnannäyttäjänä


Hän laatii suunnitelman, miten oppilaiden hyvinvoinnin eri osa-alueet tulevat koulutyössä tuetuiksi, ja vahvistaa oppilaiden osallisuutta oman hyvinvointinsa edistämisessä opettamalla heille erilaisia hyvinvointi- ja onnellisuusstrategioita.

Hän sanallistaa oppilaiden onnistumisia ja antaa aitoa myönteistä palautetta ja kiitosta aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.

3. Positiivinen opettaja pitää oppilaistaan ja näyttää sen heille päivittäin


Positiivisen opettajan aito välittäminen ja kyky löytää jokaisesta oppilaastaan hyvää voivat vaikuttaa oppilaisiin voimaannuttavalla tavalla ja lisätä heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan koulutyötä kohtaan

4. Positiivinen opettaja tarjoaa oppilailleen aikaansa ja läsnäoloaan


Hän on vilpittömästi kiinnostunut oppilaiden asioista ja elämästä myös koulun ulkopuolella. Hän on saatavilla halusivatpa oppilaat lähestyä häntä missä tahansa asiassa.

5. Positiivinen opettaja pyrkii olemaan ymmärtäväinen, pitkämielinen, anteeksiantavainen ja puhumaan oppilaille kauniisti ja kohteliaasti


Hänen ei kuitenkaan tule olla leväperäinen tai löyhä järjestyksenpitäjä. Toisaalta luokassa, jossa opettajan ja oppilaiden välillä on hyvä ja luottamuksellinen suhde, oppilaat näyttävät kunnioittavan opettajan arvoja ja normeja eivätkä halua tuottaa hänelle pettymystä, jolloin kurinpidollisia ongelmia on paljon vähemmän.

6. Positiivinen opettaja on inhimillinen ja aito


Hän on välillä väsynyt, turhautunut, pettynyt ja vihainen. Positiivisinkin opettaja menettää joskus malttinsa ja haluaa lyödä hanskat tiskiin. Näinä hetkinä opettaja antaa oppilailleen arvokkaan oppitunnin siitä, että negatiiviset tunteet ja kokemukset ovat luonnollinen osa jokaisen elämää. Samalla hänen on tärkeää osoittaa, miten negatiivisia tuntemuksia käsitellään ja miten pettymyksistä ja vastoinkäymisistä voi selvitä. Positiivinen opettaja opettaa oppilailleen, miten vastoinkäymisistä voi kummuta jotain sellaista hyvää, johon heillä ei muuten olisi ollut pääsyä.

BONUS: Positiivinen opettaja tiedostaa, että pelkästään opettajan hymyilemisellä on huomattava vaikutus oppilaisiin.Lähde: Eliisa Leskisenoja
Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
PS-kustannus, 2017

Tarjoamme LOPPUVIIKON (24.11. asti) Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -kirjan hintaan 29 € (norm. 39 €) kaikille ja ilman postikuluja, mutta vain tällä linkillä:
www.opettajantietopalvelu.fi/lastenoikeuksienpäivä

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.