Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Ongelmakeskeisyydestä tunteiden ja käyttäytymisen vahvuuksien tuntemukseen

Ongelmakeskeisyydestä on edetty pitkälle positiivisen psykologian ja pedagogiikan yleistyttyä Suomenkin kouluissa. Uusi ja erinomainen lisä kentälle onkin tutkimukseen pohjautuva, kahdeksan tohtorin kehittämä Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline. Arviointiväline on alun perin kehitetty Yhdysvalloissa 2000-luvun alkupuolella, josta se on tuotu Suomeen. Täällä arviointivälineen toimivuutta ja luotettavuutta on tutkittu eri ikäryhmissä ja se on muokattu suomalaiseen kasvatus- ja koulutusjärjestelmään sopivaksi. On erittäin tärkeää, että arviointivälinettä ei ole vain suomennettu ja otettu sellaisenaan käyttöön, vaan sen kehittämisen eteen on tehty töitä. Kulttuurieroja kuitenkin löytyy paljon Suomen ja Yhdysvaltojen ja koulujärjestelmän välillä.

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline on peruskouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu arviointiväline, jossa oppilas, huoltaja ja lapsen kanssa työskentelevät ammattilaiset, eli esimerkiksi opettaja, etsivät lapsen tai nuoren vahvuuksia. Sitä voi käyttää myös pienten oppilaiden kanssa, mutta tällöin lapsi ei tee itse itsearviointia, vaan aikuiset arvioivat lasta. Arvioitavia vahvuusalueita ovat ihmissuhteet, perheen sisäiset suhteet, näkemys itsestä, toimiminen koulussa ja tunne-elämä. Lisäksi yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevilta kysytään suuntautumista tulevaisuuteen. Tarkoituksena on löytää lapsen tai nuoren vahvuuksia, mutta myös kehittämiskohteita. Näitä molempia voidaan hyödyntää lapsen kokonaisvaltaisessa tukemisessa esimerkiksi kolmiportaisen tuen portailla.

Arvostan suuresti arviointivälineen tutkimusperustaisuutta, ja käytän mieluummin tutkittua arviointivälinettä. Tutkimusperustaisuus näkyy lähdeviittauksissa, joita on siroteltu tekstin lomaan arviointilomakkeita pohjustavissa luvuissa. Lisäksi kirjan lopussa esitellään arviointivälineen taustalla olevaa tutkimusta hyvin tieteellisesti, ja tämän luvun ymmärtämiseen pitää jo olla hyvä tuttu tutkimustermien kanssa. Jos tieteellisestä tekstistä ei niin innostu, on teoksessa kuitenkin hyvät ja tarkat ohjeet arviointivälineen käyttöön sekä vinkkejä eri käyttötarkoituksiin. Myös kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät kirjasta monistepohjina. Arviointiväline sopii melkein kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, ja teos on heille suunnattu kompakti alle 100-sivuinen paketti, josta löytyy kaikki tarvittava.

Tämä julkaisu on erittäin tärkeä, koska se on ensimmäinen Suomen kontekstiin kehitetty vahvuuksiin keskittyvä ja tutkimukseen pohjautuva arviointiväline. Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen ei ainoastaan täytä opetussuunnitelman tavoitteita, vaan myös tukee lasten sosioemotionaalista kasvua, motivaatiota ja minäkäsitystä. Kirjoittajat nostavat esiin myös vahvuuksiin liittyvän positiivissävytteisen viestinnän merkityksen kodin ja koulun yhteistyölle. Vahvuuksien etsiminen pitäisikin olla osa kaikkien oppilaiden koulu-uraa, jotta vältetään surulliset uutiset siitä, että jotkut peruskoulun päättävät nuoret eivät osaa nimetä yhtään vahvuutta itsestään.

Teos on erinomainen lisä positiiviseen ja vahvuuksiin keskittyvän pedagogiikan työkalupakkiin ja otan sen ehdottomasti käyttöön sopivan lapsiryhmän tullessa vastaan. Sitä ennen laitan teoksen kuitenkin kirjahyllyyn Huomaa hyvä -materiaalien viereen muistuttamaan siitä, mikä opettajan työssä on tärkeintä.

Vilma-Riikka Tiittanen
erityisopettaja


Tilaa Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline tästä>>

Takaisin kirjablogi -listaukseen>>


Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.