Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Mahtava mieli -paketti: tunnetaitoja lapsille


Tunnetaidot ja niiden harjoittaminen ovat äärimmäisen tarpeellinen osa lasten vahvuuskeskeistä ja hyvinvointiin tähtäävää kasvatusta. Lapset harjoittelevat tunnetaitoja jatkuvasti erilaisten tilanteiden kautta ja niistä keskustellaan niin koulussa kuin myös vapaa-ajallakin. Keskustelulla ja muilla yhteisöllisillä harjoituksilla on tärkeä rooli lasten tunnetaitokasvatuksessa, mutta niiden lisäksi olisi hyvä tarjota myös vaihtoehtoisia itsenäisesti ja rauhassa toteutettavia tunnetaitoharjoituksia. Tällaisiin tunnetaitoharjoituksiin Mahtava mieli -sarja tarjoaa oivan mahdollisuuden!

Mahtava mieli -sarja koostuu neljästä tehtäväkirjasta, joista kukin käsittelee jotakin tiettyä tunnetta erilaisten ajatuksien ja kokemuksien kautta. Tehtäväkirjoissa on tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja käsittelyyn liittyviä visuaalisesti houkuttelevia tehtäviä, jotka on kuvitettu kiinnostavalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Tehtävissä käsitellään tunteita kirjoittaen, piirtäen sekä värittäen ja lisäksi mukana on erilaisia rentoutusharjoituksia, joita lapsen on helppo myös itsenäisesti toteuttaa. Kirjat ovat tarjonneet minulle paljon ideoita tunnetaitojen harjoittamiseen koulussa ja mikä parasta — kaikki kirjojen tehtävät saa kopioida opetuskäyttöön.

Ei hätää!
Tehtäväkirja sinulle, jota joskus ahdistaa tai stressaa


Tämä kirja keskittyy huolien tunnistamiseen ja niistä selviytymiseen. Kirjan tehtävien taustalla on ajatus siitä, että kaikki tunteet, kuten myös harmilliset huolitunteet, ovat tärkeitä tunteita, joita jokainen meistä joskus kokee. Tehtäviä voi hyödyntää omien huolien kertomisessa esimerkiksi silloin, kun niistä puhuminen tuntuisi liian ahdistavalta tai vaikealta.

Sinä selviät!
Tehtäväkirja sinulle, jota on joskus loukattu tai kiusattu


Tässä kirjassa käsitellään kiusaamista ja muita harmittavia kokemuksia. Tehtävät soveltuvat erittäin hyvin kiusaamisen käsittelemiseen koulussa ja lisäksi niitä voi hyödyntää pienempienkin ristiriitatilanteiden purkamiseen. Kirjassa käsitellään erilaisia selviytymiskeinoja ikäviin tilanteisiin ja vahvistetaan lapsen omien vahvuuksien ja hyvien ominaisuuksien tunnistamista.

Hyvää mieltä!
Tehtäväkirja sinulle, jota joskus kiukuttaa tai surettaa

Tässä kirjassa on paljon hyviä ideoita kiukun, surun ja niistä aiheutuvien tunnereaktioiden käsittelemiseen. Tehtävien joukossa on myös hyviä vinkkejä erilaisista rauhottumisharjoituksista sekä muista vaihtoehtoisista toimintamalleista, joilla omaa harmittavaa ja kiukuttavaa tunnetta voisi toisille ilmaista.

Sinä uskallat!
Tehtäväkirja sinulle, jotka joskus pelottaa

Tämä kirja pyrkii käsittelemään pelkoa ja epävarmuutta vahvuuskeskeisesti. Kirjan tehtävät rohkaisevat lasta ilmaisemaan omia pelkojaan ja sitä kautta myös käsittelemään niitä. Tehtävissä keskitytään lisäksi omien vahvuuksien tunnistamiseen ja itseluottamuksen kehittämiseen.

Kirjoittaja:

Niina Fernström
Resurssiopettaja
Vattuniemen ala-asteen koulu

TUTUSTU KIRJOIHIN.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.