Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana


Kysymyksiä Reseptit OPSin käyttöön -kirjan kirjoittajille

OPS on täällä, miten siihen pitäisi suhtautua?

Ammattimaisesti ja rohkeasti. Uusi OPS herättää tunteita: innokkuutta, toiveikkuutta, turhautumistakin. Niin yksilöiden kuin yhteisön tasolla koettu jännitys kertoo, että jotain tärkeää tapahtuu. Tunteeseen liittyy myös menettämisen pelkoa. Oleellista on, että pelon tunne ei johda totutun toiminnan toistamiseen, jolloin mentaaliset mallit ja toimintatavat yritetään kopioida sellaisenaan uuteen ja muuttuneeseen tilanteeseen. Tarkoitus on, että oppivana yhteisönä valitsemme turvallisuuden sijaan riskin, jotta voisimme kasvaa ja kehittyä.

Mitä OPSin käyttöön ottaminen vaatii? Mitä se antaa?

Uuden OPSin käyttöön ottaminen vaatii aikaa ja ajattelua. Aito muutos arjen toiminnassa ei synny käskemällä, vaan ajatusten ja käytäntöjen reflektoinnilla. Tämä vaatii kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Palkkiona ovat onnistumisen kokemukset, yhteisöllisen ja hyvinvoivan yhteisön vahvistuminen sekä monta sykähdyttävää oppimistilannetta!

Pitääkö kaiken muuttua?

Kaiken ei tarvitse muuttua. Moni hyväksi havaittu toimintatapa säilyy edelleen keskeisenä. Ajattelua ja toimintaa on tarkasteltava suhteessa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja henkeen. Vain tätä kautta selviää, miltä osin kunkin opettajan ja koulun on tarpeellista muuttua. Tuskin kokonaan kenenkään!

Mitä teiltä kysytään eniten koskien OPSia?

Selkeästi eniten puhututtavat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja arviointi. Monia keskusteluja käydään myös resursseista, niin taloudellisista kuin henkisistä. Uskomme kuitenkin vakaasti, että jokainen opettaja ja koulu pystyy halutessaan kehittämään toimintaansa uuden OPSin mukaiseen suuntaan. OPSin hengen toteutuminen ei jää kiinni tablet-kärryn puuttumisesta. Tehdään parhaamme niillä resursseilla, mitä on.

Miten voimme tukea toisiamme?

Itseluottamuksen lisäksi tarvitsemme yhteisluottamusta. Meidän on saavutettava usko ja tunne, että pystymme yhdessä organisoitumaan, keskittymään oikeisiin asioihin ja saavuttamaan päämäärät. Sosiaalinen tuki ja rakentava palaute ovat tulevana lukuvuonna tärkeässä roolissa. Pyri osaltasi aidosti edistämään oppivan yhteisön kehittymistä.

Mitä opettaja saa uudesta OPSista? Entä oppilas?

Sekä opettajat että oppilaat saavat uuden OPSin myötä olla osallisina avoimessa ja kehittyvässä koulukulttuurissa. Huomiota kiinnitetään mm. oppimaan oppimiseen, ajattelun taitoihin, tunteiden tunnistamiseen ja aktiiviseen toimijuuteen. OPS ei kuitenkaan anna ratkaisuja automaattisesti, vaan lukuvuoden arki luodaan yhdessä.

Miksi OPSista on syytä innostua?

Uusi OPS on merkittävä harppaus kohti tulevaisuuden koulua ja oppimista. Se huomioi ympärillämme muuttuvan maailman ja pyrkii antamaan oppilaille parhaat mahdolliset eväät elämään. OPS antaa mahdollisuudet moneen! Meidän tehtävänämme pedagogiikan ammattilaisina on löytää ja kehittää parhaat käytännön tavat kurkottaa kohti asetettuja tavoitteita.

Tilaa Reseptit OPSin käyttöön -kirja>>

Katso muita OPS-kirjoja täältä>>

Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen toimivat pedagogisina täydennyskouluttajina. He ovat kohdanneet kymmeniä kouluyhteisöjä ja toista tuhatta opettajaa ympäri maan. Koulutuksissa käsittelyssä ovat olleet erityisesti perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden yleisen osan teemat. Peltomaa ja Luostarinen pitävät täydennyskoulutusta ja sen kehittämistä keskeisenä väylänä auttaa opettajia muutoksen edessä. Myös opettajien koulutustilaisuudet pyritään rakentamaan uuden OPSin hengessä: ohjattu toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat läsnä ja edestä luennointia pyritään välttämään. Kaksikko julkaisi syksyllä 2015 koulun kehittämisen tueksi toiminnallisia menetelmiä sisältävän OPS-pakan. Syksyllä 2016 materiaali laajeni Reseptit OPSin käyttöön -kirjaksi, joka sisältää OPSin käyttöön ohjeistavia reseptejä.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.