Tilaa uutiskirjeemme – saat 10 %:n alennuskoodin verkkokauppaammeLisää liikettä ja toimintaa yläkouluun?


Istuminen tappaa. Liiallinen istuminen vaarantaa terveyden. Kun koulupäivän aikana saa välillä liikkua ja käyttää kehoaan, aivot aktivoituvat ja oppiminen tehostuu. Liike edistää oppimista. Liikunnallisuus yhteiskunnassamme on vähentynyt merkittävästi. Liikkumattomuus on keskeinen kansanterveydellinen ongelma. Vähäinen liikunta-aktiivisuus on yhteydessä kansansairauksiin ja sairaspoissaoloihin.

Liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden lisäämiselle opetuksessa löytyy paljon perusteluja teoksen esipuheessa ja johdannossa. Koska suomalaisten lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, koulun tärkeänä tehtävänä olisi lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta koulupäivän ja oppituntien aikana. Istuvan elämäntapamme haitat on alettu tiedostaa jo siinä määrin, että on ryhdytty julkaisemaan kansallisia suosituksia istumisen vähentämiseksi. 

Alakouluopetuksessa liikuttaminen ja toiminnallisuus tapahtuvat ja toteutuvat luonnostaan. Liikunnan, liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen yläkouluun on suurempi haaste, pirstalaisessa aineenopetusjärjestelmässä kun eletään. Karrikoidusti ilmaisten esimerkiksi kieltenopettajat pitävät omat tuntinsa eivätkä paljoa tiedä siitä, mitä opettamiensa ryhmien muilla oppitunneilla saman päivän aikana tapahtuu. Jos tavoite on lisätä jokaisen peruskoululaisen liikkumista kouluaikana tunnilla päivässä, on haastavaa päästä selville, toteutuuko tämä, jäädäänkö siitä vai ylittyykö se, kun mitään yleistä seurantaa asiasta ei ole. 

Liikunnallisuuden lisäämiseen yläkoulumaailmassa on monenlaisia mahdollisuuksia. Aivot liikkeelle! -teokseen on koottu ideoita, materiaalia ja kokeiluja kymmeniltä aineenopettajilta eri puolilta Suomea. Mukana on sekä pieniä, yksittäisen oppitunnin sisälle mahtuvia liikuntatuokioita että kokonaan uudentyyppisten ajattelu- ja toimintamallien sekä työtapojen esittelyä. Sisällysluettelo on selkeä: Kysymyksiin Miksi liikunnallistaa opetusta? ja Miten liikunnallistaa opetusta? löytää alaotsikoituja vastauksia/näkökulmia. Eri oppiaineiden liikunnallistamista puoleastaan käydään oppiaine oppiaineelta läpi. Lopuksi huomioidaan koulu kokonaisuutena toiminnallistajana, käsitellään monialaisia oppimis- ja teemakokonaisuuksia sekä tähyillään tulevaisuuteen. Teoriapuolesta kiinnostunut löytää teoksen loppuosasta hyvän lähdeluettelon.

Liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen opetukseen tapahtuu parhaiten oman kokeilemisen kautta. Tuntuu, että ideoita, vinkkejä ja kokeilemisen kautta hyviksi marinoituneita käytänteitä alkaa olla jaossa aineenopettajillekin ihan kiitettävästi kiitos mm. tämän teoksen sekä Liikkuva koulu -ohjelman ja sen internet-sivujen. Myös erilaisia liikuttamiseen ja toiminnallistamiseen keskittyviä koulutuksia ja työpajoja on tarjolla ihan hyvin. Jos oppitunteja joltain opetusryhmältä on huvennut koulujen vapaa- tai teemapäiviin, kyselyihin, TET-harjoitteluihin, nuorisotyön teematunteihin, mopoinfoihin sun muihin, aineenopettaja on välillä ajettu aika ahtaalle suhteessa siihen, että tietyt asiasisällöt pitäisi käydä läpi.

Kiirefiilis takaraivolla ja levottoman opetusryhmän kanssa ei tee mieli ryhtyä kokeilemaan, uppoavaisitko sijamuodot rytmikkään yhteisjumpan avulla paremmin kuin tehtäväkirjan tehtäviä askel kerrallaan yhdessä harjoittelemalla. Joissain opetusryhmissä rauhoittumisen, keskittymisen ja vaikkapa lukemisen ja rauhallisen keskustelemisen taitoja tarvitaan oppitunneilla enemmän kuin lisää ääntä, liikettä, toimintaa ja touhua.

Liikunnan opetuksen määrä lisääntyy uudessa opetussuunnitelmassa. Koska liikkumattomuus on iso yhteiskunnallinen ongelma, muidenkin oppiaineiden opettajien tulisi teoksen mukaan omalta osaltaan osallistua taisteluun liikkumattomuutta vastaan. Lasten ja nuorten liikkumisesta ja liikuttamisesta huolehtiminen on koulun lisäksi kotien vastuulla. Jos oppilas esimerkiksi tuodaan joka päivä autolla kouluun, hänet voi olla hankala motivoida minkäänlaiseen liikuttavaan oppimiseen. Liikunnan lisääminen koulupäivään ja ylipäänsä arkeen on näin paitsi koko koulun myös koko yhteiskunnan asia.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu


Tilaa Aivot liikkeelle! -kirja

Takaisin kirjablogi -listaukseen>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.