Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Kattava teos kaikesta ADHD:hen liittyvästä


Erityisopettajana minulla on jo paljon tietoa aktiivisuuden- ja tarkkaavuuden häiriöistä, ja olen lukenut aiheeseen liittyen paljon tutkimusta, sekä yhden kirjan aiemmin. Nyt päätin tarttua ADHD-käsikirjaan, sillä se on tuoreimpia saatavilla olevia kirjoja aiheesta. Vaikka minulla siis oli etukäteistietoa jo runsaasti, opin paljon uutta, sillä teoksessa käsitellään asioita todella monipuolisesti ja kattavasti.

ADHD-käsikirja on yli 300-sivuinen mahtava tietopaketti, joka käsittelee aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä lapsuudesta vanhuuteen. Teoksen alussa käsitellään adhd:ta yleisesti, ja samaa tietoa kerrataan joka ikävaiheen kohdalla. Kirja etenee kronologisesti lapsuudesta aikuisuuteen.

Lasten adhd:ta käsitellään hyvin perusteellisesti ja kaikista eniten, jopa puolet kirjasta. Tämä on tietenkin alakouluikäisten parissa työskentelevien kannalta hyvä juttu, mutta myös diagnosoinnin kannalta keskeistä, koska lapsuus on merkittävässä roolissa adhd:n tunnistamisessa. Lapsia koskevassa luvussa esitellään perusasioiden lisäksi kiinnostavia kysymyksiä, kuten sitä, lisääkö pelaaminen adhd-oireita. Lisäksi erilaiset hoitomuodot esitellään ja niiden toimivuutta käydään läpi. Tämä tarjoaa opettajillekin hyvää tietoa.

Omat jaksonsa on omistettu lapsen tukemiselle arjessa ja koulussa sekä itsesäätelyn tukemiselle. Nämä näin erittäin mielenkiintoisina kohtina, sillä esimerkiksi aistisäätelyn eroavaisuuksista ja niiden huomioon ottamisesta on opettajienkin hyvä tietää. Mielenkiintoista oli lisäksi aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön tarkastelu eri taitojen, eli palautteen, vireystilan säätelyn ja toiminnanohjauksen näkökulmasta. Lisäksi läheisiä varten esiin on nostettu isovanhemman näkökulma.

Nuoren adhd:hen liittyen kerrotaan peruskoulun jälkeisistä tukitoimista, sekä arjen haasteista liittyen ajokortin hankintaan ja varusmiespalveluun. Aikuisia käsittelevässä luvussa taas käsitellään arkea, parisuhdetta ja työelämää. Kaikissa luvuissa on myös kokemusasiantuntijoiden kertomukset. Henkilökohtaisesti minua ilahdutti vielä kirjan lopussa oleva hieman kriittisempi luku diagnoosin sosiaalisesta ulottuvuudesta ja siitä, onko diagnosointi aina oikein. Tätäkin näkökulmaa on hyvä miettiä.

Teos tarjosi todella kattavan tietopaketin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä, ja tarjoaa varmasti jotain uutta myös minun kaltaisilleni, joille aihe on jo suurimmaksi osaksi tuttu. Sain kirjasta lisää konkreettisia työkaluja työhöni ja laajemman kokonaiskuvan adhd:sta. Kirja on nimensä mukaisesti “käsikirja” eli opas, johon tulen palaamaan varmasti myöhemminkin, sillä yhdellä lukemalla ei voi mitenkään omaksua niin paljoa tietoa kuin kansien väliin on saatu mahtumaan. Suosittelen kirjaa kaikille, jotka ovat tekemisissä adhd-oireisten ihmisten kanssa, sillä se tarjoaa työkaluja sekä ammattilaisille, että läheisille. Jos aiot lukea vain yhden kirjan adhd:sta niin lue tämä!

Kirjoittaja:
Vilma-Riikka Tiittanen
erityisluokanopettajaTILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.