Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Maija Koivula

VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali

Uutuus
  • VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali
  • VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali
Venny-Visio
2018
Peli
Tilausnumero 100063374

kpl

VENNY 1 on VENNY 1&3- pakkaukseen sisältyvä KARTOITUSOSIO, jonka avulla löydetään visuaalisen hahmotuksen vaikeuksista kärsivät lapset. VENNY 1 sisältää visuaalisen hahmotuksen kartoitusosion opastevihon ja tarvittavan materiaalin kopioitavaksi koko luokankin kartoitukseen, sekä VENNY 1 -kartoituskuvat että tarvittavat kuutiot. Opastevihko sisältää myös arviointipisteytyksen ohjeineen.

VENNY 3 on SYVYYSTASON VISUAALISTA HAHMOTUSTA kuntouttava materiaali. Se myös täydentää VENNY 2 -kirjan syvyysulottuvuuden harjoituksia. Materiaali siis sekä ennaltaehkäisee että kuntouttaa oppimisvaikeuksia, jotka pohjautuvat visuaalisen hahmotuksen ongelmiin ja ovat niiden seurannaisilmiöitä (esim. matematiikan vaikeudet, käsitteellisemmän kielen ymmärtäminen ja tuottaminen, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, loogiseen päättelyyn ja ongelmaratkaisutaitoihin liittyvät vaikeudet jne.).

VENNY 1 & 3 = EI - KIELISIDONNAINEN, joten sopii hyvin esim. MAAHANMUUTTAJIEN opetukseen tukemaan kokonaisvaltaista kognitiivista suorituskykyä niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin.

EROTTELEE samalla myös lapset/nuoret/aikuiset, joilla on visuaalisen hahmotuksen alueella ongelmia, ja jotka saattavat tarvita varsinaisia visuaalisen hahmotuksen perusharjoituksia (viiva>pinta>syvyys -tasoilla). Nämä visuaalisen hahmotuksen perustaidot ovat monenlaisten kognitiivisten oppimistaitojen välttämätön edellytys.

VAHVISTAA säännöllisesti toistuvana ja ohjeiden mukaisesti harjoitettuna kokonaisvaltaista KOGNITIIVISTA SUORITUSKYKYÄ oppimisen eri alueilla (matematiikka, äidinkielen ymmärtäminen ja tuottaminen, niin luetun kuin kirjoitetunkin kielen, ongelmaratkaisukyky ja looginen päättelytaito, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, sosiaaliset vuorovaikutustaidot, oman toiminnan ohjauksen taidot eli OTO-taidot : suunnittelukyky, muisti, itsehillintä jne.)

VENNY 1&3 -pakkaus RIITTÄÄ KOKO LUOKALLE eritasoisiin ja yksilöllisiin harjoituksiin sovellettaviksi. Harjoitustehtäviä on myös rajattomasti! (Parhaat tulokset luokassa on saavutettavissa, kun opettaja/ohjaaja tunnistaa yksilöllisesti oppilaansa harjoitustarpeen.)

VENNY 1 & 3 toimii myös ITSENÄISENÄ syvyystason visuaalista hahmotusta ja kokonaisvaltaista suoritustasoa vahvistavana materiaalina ehkäisten näin mahdollisten visuaalisten hahmotusvaikeuksien seurausilmiöinä olevien oppimisvaikeuksien syntyä.

VENNY 1 & 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali täydentää erinomaisesti VENNY 2 -kirjan syvyystason konkretia- ja teoriaharjoituksia! VENNY 1&3 -materiaali kattaa VENNY 2 -kirjan koko syvyysulottuvuuden harjoitusalueen.

MIKSI VENNY?

SILMÄ-KÄSI -yhteistyö on aivojen toiminnalle tärkeää! KÄDET toimivat aivojen "moottorina".

SILMIEN VERKKOKALVO on hermostollisesti osa aivoja, mutta toimii itsenäisesti, neurotieteilijä Petri Ala-Laurilan mukaan. "Alle puolen millimetrin paksuiseen kudokseen on pakattu hämmästyttävä laskentateho ja supertietokoneen suorituskyvyn ylittävä dynamiikka". (HS 6.1.2015)

Tutkijat puhuvat jopa verkkokalvon "älystä" (Greg Schwartz ja Michael Berry, Princetonin yliopisto, 2007).

MONIPUOLISET SILMÄ-KÄSI -YHTEISTYÖHARJOITUKSET ovat tehokkaita kokonaisvaltaisen kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseksi ja visuaalisiin hahmotusvaikeuksiin pohjautuvien oppimisvaikeuksien kuntouttamiseksi.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.