Juho Norrena

Laaja-alainen osaaminen käytäntöön

Arviointi, opetuksen suunnittelu ja oppilaan ohjaaminen

  • Laaja-alainen osaaminen käytäntöön
  • Laaja-alainen osaaminen käytäntöön
Edita
1 painos, 2016
ISBN 978-951-37-6895-9
368 sivua
Nidottu
Tilausnumero 793057645

kpl

Normaalihinta 51,00 € Normaali jäsenhinta 46,00 €

Opetussuunnitelma: viidakko täynnä vaatimuksia, vaaroja ja viettelyksiä?

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos tuo laaja-alaisen osaamisen koulutyöhön. Se haastaa opettamisen ja oppimisen: pelkkien sisältöjen oppiminen ei riitä aktiiviseen kansalaisuuteen - ei nyt eikä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden taitojen ja laaja-alaisen osaamisen edistäminen tarkoittaa myös sitä, että opettaja joutuu pohtimaan omaa ammatti-identiteettiään uudelleen.

Kirja tarjoaa valmiiksi tallatun polun kohti koulun muutosta: tietoa, tukea ja konkreettisia välineitä laaja-alaisen osaamisen opettamiseen, opetuksen suunnitteluun ja arviointiin. Se antaa vastauksia opettajia askarruttaviin kysymyksiin:
- Kuinka oppilaan taitoja arvioidaan?
- Kuinka oppilas otetaan mukaan oppimisen suunnitteluun?
- Millaisia oppimistilanteita oppilaille on järjestettävä, jotta uusi opetussuunnitelma toteutuu?
- Kuinka oppilaan luovuudelle voi antaa tilaa ja kuitenkin pysyä opetussuunnitelman sisällöissä?
- Millainen on opettajan ja oppilaan työnjako oppimisessa?

Kirjassa kuvataan malli aktiivisesta oppijasta, joka sisältää kolme näkökulmaa: oman oppimisen omistaminen, tietotaidot ja hyvinvointi. Lisäksi esitellään malliin perustuvia käytännöllisiä projekti-ideoita, joissa yhdistyvät eri oppiaineiden sisällöt ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Konkreettiset, vaiheittain etenevät projektimallit on jaoteltu luokka-asteille 1-2, 3-6 ja 7-9.