Eeva Hyry-Beihammer (toim.)Mirja Hiltunen (toim.)Eila Estola (toim.)

Paikka ja kasvatus

  • Paikka ja kasvatus
  • Paikka ja kasvatus
Lapin yliopistokustannus (LUP)
2014
ISBN 978-952-310-991-9
198 sivua
Nidottu
Tilausnumero 793047121

kpl

Normaalihinta 40,00 € Normaali jäsenhinta 36,00 €

Paikka. Onko se maantieteellinen sijainti kartalla? Onko se henkilökohtaisesti koettu tila? Onko se alati muuttuva ja kehittyvä ympäristö? Tämä teos tuo paikan käsitteen kasvatuskeskusteluun. Se osoittaa kuinka monitahoinen käsite on, ja kuinka se saa uusia muotoja, kun sitä tarkastellaan ihmisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Teoksen artikkeleissa nostetaan esiin paikkasidonnaisia käsitteitä, ajatusmalleja, tunnesiteitä ja vuorovaikutussuhteita. Keskiössä on aina ihminen, joka tarvitsee paikkaa osallisuuteen, identiteettinsä rakentamiseen sekä hyvinvointinsa tukemiseen. Me elämme paikoissa ja paikat elävät meissä. Paikan ja kasvatuksen välillä on vuorovaikutus, joka avartuu lukijalle entistä laajemmin kirjoittajien asiantuntijuuden kautta.