Reijo A. Kauppila

Ihmisen tapa oppia

Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen

  • Ihmisen tapa oppia
  • Ihmisen tapa oppia
PS-kustannus
1. painos, 2007
ISBN 978-952-451-170-4
207 sivua
Nidottu
Opetus 2000
Tilausnumero 776626323

kpl

Normaalihinta 37,00 € Normaali jäsenhinta 31,00 €

Uudessa kirjassaan Kauppila tuo esiin vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen oppimisessa. Taustalla on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kirjan teemoja ovat mm. koulu sosiaalisena järjestelmänä, motivointi, sosiaalinen vuorovaikutus oppimisessa sekä sosiokonstruktiiviset työtavat opetuksessa. Kauppila on aikaisemmin kirjoittanut suositut teokset Opi ja opeta tehokkaasti sekä Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot.