Liikuntakirjapaketti: Ulos oppimaan!, Krokotiilijuoksu, Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!, Ryhmä liikkeelle! ja Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

  • Liikuntakirjapaketti: Ulos oppimaan!, Krokotiilijuoksu, Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!, Ryhmä liikkeelle! ja Lukuja liikkuen, tavuja touhuten
  • Liikuntakirjapaketti: Ulos oppimaan!, Krokotiilijuoksu, Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!, Ryhmä liikkeelle! ja Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

kpl

Normaali jäsenhinta 169,00 €

1. Henna Tampio — Matti Tampio
Ulos oppimaan!
Sata ideaa ulko-opetukseen

Tämän teoksen avulla:

- oppilaista tulee virkeämpiä ja motivoituneempia
- ryhmääsi muodostuu parempi ryhmähenki
- saat valmiiksi mietittyjä ideoita ulkotunneille
- käytössäsi on yli 100 harjoitusta

Teos sisältää toiminnallisia ulkotuntisuunnitelmia kouluvuoden jokaiselle viikolle. Suurin osa tuntisuunnitelmista liittyy matematiikkaan ja äidinkieleen, mutta mukana on runsaasti ideoita myös muiden aineiden opettamiseen ulkona. Jokaisessa tuntimallissa on sovellusideoita kaikille alakoulun luokka-asteille, ja monia pelejä voi soveltaa lähes aiheeseen kuin aiheeseen. Yksittäisiä pelejä ja harjoitteita kirjassa on yli sata!

2. Timo Jaakkola
Krokotiilijuoksu
ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi

Kenguruviesti, ninjahippa, lohikäärmeen pyrstö, krokotiilijuoksu ja yli parisataa muuta tämän kirjan toimintaideaa saavat koululaisten jalat vipeltämään ja toimimaan!

Liikuntaan kasvattaminen merkitsee elinikäisen liikuntamotivaation herättämistä positiivisia kokemuksia luomalla. Elinikäinen fyysinen aktiivisuus omaksutaan usein lapsena. Tämän vuoksi kaikki liikuntaan liittyvät tilanteet ja kokemukset ovat merkityksellisiä.

Vaikka lasten ja nuorten riittävästä liikunnasta pitäisi pitää huolta, ajanpuute vaivaa ajottain varmasti sinuakin. Tämä kirja auttaa sinua säästämään aikaa ja vaivaa, koska se sisältää valmiita toimintaideoita kaikkiin liikunnallisiin hetkiin.

3. Timo Jaakkola
Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!
Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille

Tiedetään, että perusliikuntataitojen — juoksemisen, hyppäämisen, heittämisen ja kiinni ottamisen — hallinta on yhteydessä muun muassa ajattelun ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä menestymiseen koulussa. Näiden taitojen hallinta antaa eväät myös koko eliniän kestävän aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen. Vain ohjaajan mielikuvitus rajoittaa niitä mahdollisuuksia, joita perusliikuntataitojen harjoittelu tarjoaa!

Tämä kirja antaa tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataitoja kannattaa opettaa ja miksi niihin panostaminen on niin tärkeää. Lisäksi kirja on täynnä käytännön harjoitteita käytettäväksi varhaiskasvatuksesta yläkouluikään. Teoksen harjoitukset on valittu niin, että niiden ohjaaminen onnistuu keneltä tahansa ilman liikunta-alan koulutusta.

4.. Jukka Kataja — Timo Jaakkola — Jarmo Liukkonen
Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

Sylimöttö, tiimisukset ja yli 150 muuta kirjan toiminnallista ideaa toimivat oivallisena keinona ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen, ryhmäroolien ja ryhmän kiinteyden kehittämisessä. Kirjan alussa käsitellään ryhmän kehittymistä ja kasvua ja pureudutaan ryhmätehtävien ohjaamiseen. Toinen osa on täynnä toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia. Mukana on lämmittely-, luovuus-, keskittymis- ja draamaharjoituksia, seikkailu- ja maastotehtäviä sekä toiminnan lopettamisharjoituksia. Kirjan tehtäviä voi helposti soveltaa eri-ikäisten kanssa toimittaessa.

5. Tuuli Tiainen — Virve Välimäki
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Kirja koostuu leikeistä, joissa varhaisia oppimisvalmiuksia ja äidinkielen ja matematiikan oppisisältöjä opitaan liikkumisen avulla. Kielelliset ja matemaattiset leikit etenevät oppimista tukevassa järjestyksessä.

Leikeissä huomioidaan erityisesti motoriikka ja kinesteettisen aistin hyödyntäminen osana oppimista. Jokaisen leikin kohdalla annetaan vinkkejä eriyttämiseen erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden. Teoksen leikit voidaan toteuttaa pienessäkin tilassa. Kirja on täynnä vinkeitä vinkkejä!