Positiivinen pedagogiikka -paketti: Huomaa hyvät! + Keskittymiskykyä luokkaan + Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

  • Positiivinen pedagogiikka -paketti: Huomaa hyvät! + Keskittymiskykyä luokkaan + Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
  • Positiivinen pedagogiikka -paketti: Huomaa hyvät! + Keskittymiskykyä luokkaan + Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

kpl

Normaalihinta 193,00 € Normaali jäsenhinta 164,00 €

Positiivinen pedagogiikka -paketti sisältö keskittyy luonteenvahvuuksiin ja itsesäätelykykyä painottavaan opetukseen sekä oppimismotivaation lisäämiseen:

Lotta Uusitalo-Malmivaara — Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! -kirja ja -toimintakortit


Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; heikennymme siinä, mitä teemme vähän. Esimerkiksi itsesäätelykyvyn on todettu ennustavan koulumenestystä älykkyysosamäärää paremmin. Luonteenvahvuuksiin keskittyvä opetus vaikuttaa oppimiseen pitkäkestoisemmin ja johtaa tyydyttävään elämään todennäköisemmin kuin vain tiedolliseen osaamiseen keskittyvä opetus. Alasta tai ajasta riippumatta menestymme vahvuuksiemme avulla.

Huomaa hyvä! -kirja antaa välineet vahvuusopetuksen toteuttamiseen. Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja kerrotaan, missä niiden käyttöä voi havaita ja miten niitä voi harjoitusten avulla vahvistaa.

Vahvuusvaris johdattaa lapset ja nuoret löytämään omat luonteenvahvuutensa! Huomaa hyvä! -toimintakorteissa esitellään tiivistetysti, mitä 26 luonteenvahvuutta ovat, miten ne voi havaita ja kuinka niitä voi vahvistaa itsessään. Näiden käytännöllisten korttien ja Huomaa hyvä! -kirjan avulla autat lapsia ja nuoria löytämään omat luonteenvahvuutensa.

 


Lotta Uusitalo-Malmivaara — Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopasNappaa tästä vahvuusvariksen vinkit vahvuuksien bongailuun!

Kirjassa kerrotaan ytimekkäästi vahvuuspedagogiikan perusteet ja esitellään runsaasti luonteenvahvuuksien harjoittelun toimintaideoita. Harjoitukset sopivat erityisesti varhaiskasvatus- ja alakouluikäisille.

Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia on osoittaa lapsille heidän vahvuutensa ja opettaa, miten niitä voidaan hyödyntää. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon!

 


Daniel J. Rechtschaffen

Keskittymiskykyä luokkaan

Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirjaNopeatempoinen, runsasvirikkeinen ja koukuttava elinympäristö haastaa tarkkaavaisuuttamme. Miten voit auttaa ja tukea oppilaita ilman että kuormitut entisestään? Miksi tarkkaavaisuus ja sen kehittäminen on niin tärkeää?

Lasten ja nuorten parissa toteutetut kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet tietoisuustaitojen harjoittamisen kehittävän lasten ja nuorten tarkkaavaisuutta, itsesäätelyä, itsetuntoa, emotionaalista tasapainoa, käyttäytymisen hallintaa, onnellisuutta, sosiaalisia taitoja ja toiminnanohjausta.

Lisäksi tietoisuustaitojen on osoitettu vähentävän mm. ADHD-oireita, ahdistusta, masennusta, aggressiivista käyttäytymistä ja koettua stressiä. Tämän opaskirjan tavoitteena on rohkaista opettajia sisällyttämään tietoisuustaitojen harjoittaminen ja tunneälyn kehittäminen työhönsä lasten ja nuorten parissa.

Vaikka tietoisuustaitojen harjoittaminen vie joitakin minuutteja koulujen kiireisestä päivärutiinista, siihen käytetyt minuutit tulevat nopeasti takaisin. Työskentelyyn käytettävä aika lisääntyy, kun oppilaat kykenevät aiempaa nopeammin rauhoittumaan ja keskittymään tekemiseensä ilman, että opettajan täytyy esimerkiksi toistaa asiat useaan kertaan tai tehdä kurinpidollisia toimenpiteitä.

 


Eliisa Leskisenoja

Positiivisen pedagogiikan työkalupakkiTämä kirja antaa selkeän ja opettajan aikaa ja vaivaa säästävän toimintakehikon positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen. Siitä tulee voimanlähde työhyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämisessä. Työn- ja vuorovaikutuksentäyteiset koulupäivät antavat energiaa ja edistävät luokan kehittymistä perheenomaiseksi, lämminhenkiseksi yhteisöksi. Innostava koulutyö mahdollistaa myös saavuttamisen ja menestymisen kokemuksia.

Menestys näyttäytyy vahvimmin oppilaiden innostuksena ja motivaationa. Pian saatat havaita luokassasi entistäkin enemmän oppimisen iloa, hedelmällistä tiimityöskentelyä ja välittävää yhteishenkeä. Oppilaiden ilon ja hyvinvoinnin vaaliminen tuottaa ansiokkaita oppimistuloksia ja konkretisoituu edistymisenä ja kohentuneena koulumenestyksenä.

Kirjan työkalupakki koostuu lukuisista erilaisista harjoituksista, pedagogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Niiden avulla niin positiivisen pedagogiikan ensikertalainen kuin kokeneempi konkari saa ideoita, kuinka lisätä oppimismotivaatiota sekä omaa ja oppilaiden hyvinvointia.