Tietoisuustaitopaketti: Keskittymiskykyä luokkaan + Tipsun temppukirja + Lapsen ja nuoren mieli

  • Tietoisuustaitopaketti: Keskittymiskykyä luokkaan + Tipsun temppukirja + Lapsen ja nuoren mieli
  • Tietoisuustaitopaketti: Keskittymiskykyä luokkaan + Tipsun temppukirja + Lapsen ja nuoren mieli
Nidottu
Kirja ja kirjapaketti
Tilausnumero 776264112

Tuotepaketti sisältää:
• Keskittymiskykyä luokkaan
• Tipsun temppukirja
• Lapsen ja nuoren mieli

kpl

Normaali jäsenhinta 95,00 €

Tietoisuustaitopaketti pitää sisällään teokset: Keskittymiskykyä luokkaan, Tipsun temppukirja ja Lapsen ja nuoren mieli

Vaikka tietoisuustaitojen harjoittaminen vie joitakin minuutteja koulujen kiireisestä päivärutiinista, siihen käytetyt minuutit tulevat nopeasti takaisin. Työskentelyyn käytettävä aika lisääntyy, kun oppilaat kykenevät aiempaa nopeammin rauhoittumaan ja keskittymään tekemiseensä ilman, että opettajan täytyy esimerkiksi toistaa asiat useaan kertaan.

 

Daniel J. Rechtschaffen

Keskittymiskykyä luokkaan

Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirja


Nopeatempoinen, runsasvirikkeinen ja koukuttava elinympäristö haastaa tarkkaavaisuuttamme. Miten voit auttaa ja tukea oppilaita ilman että kuormitut entisestään? Miksi tarkkaavaisuus ja sen kehittäminen on niin tärkeää?

Lasten ja nuorten parissa toteutetut kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet tietoisuustaitojen harjoittamisen kehittävän lasten ja nuorten tarkkaavaisuutta, itsesäätelyä, itsetuntoa, emotionaalista tasapainoa, käyttäytymisen hallintaa, onnellisuutta, sosiaalisia taitoja ja toiminnanohjausta.

Lisäksi tietoisuustaitojen on osoitettu vähentävän mm. ADHD-oireita, ahdistusta, masennusta, aggressiivista käyttäytymistä ja koettua stressiä. Tämän opaskirjan tavoitteena on rohkaista opettajia sisällyttämään tietoisuustaitojen harjoittaminen ja tunneälyn kehittäminen työhönsä lasten ja nuorten parissa.

 

Sari Markkanen — Meri Qvist (kuv.)

Tipsun temppukirja

Mindfulnessia ja myötätuntoa kasvattajille


Tipsun temppukirja tutustuttaa lukijansa lasten kanssa tehtäviin mindfulness- ja myötätuntoharjoituksiin. Harjoituksiin edetään satujen kautta. Satujen ja harjoitusten avulla voi ohjata lapsille kokonaisia mindfullness-tuokioita.

Esillä on teemoja kuten ilo ja kiitollisuus, negatiivisten tunteiden kohtaaminen, itsemyötätunto, ystävällisyys ja myötätuntoinen toiminta. Kirjassa pohditaan myös mindfulness-opetuksen pedagogiikkaa ja lapsen myötätuntoista kohtaamista.

Kirjan kirjoittaja Sari Markkanen on koulutukseltaan opettaja ja mindfulnessohjaaja. Hän ohjaa päätoimisesti mindfulness- ja itsemyötätuntokursseja aikuisille ja lapsille, ja on erikoistunut mindfulnessin soveltamiseen kouluissa ja kasvatusalalla. Sari harjoittaa mindfulnessia vuosittain pidempiä aikoja retriiteissä maailmalla tunnettujen opettajien johdolla. Kirjan kuvituksen on tehnyt Meri Qvist.

 

Christopher Willard

Lapsen ja nuoren mieli

Mindfulness-harjoituksia mielen kehittämiseen, rauhoittamiseen ja tasapainoon

Kymmeniä upeita harjoituksia tunnetaitojen ja mielenhallinnan kehityksen tukemiseen. Systemaattiset viiden kerran ohjelmat lapsille sekä nuorille.

Lapsen ja nuoren mieli on kirjan avulla tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta päivittäiseen elämään. Psykoterapeutti ja psykologian tohtori Christopher Willard tarjoaa yhteenvedon mindfulness- eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon -menetelmästä. Kirjan pääantia ovat selkeät ja yksityiskohtaiset harjoitukset, jotka sopivat niin ryhmille kuin yksinään tehtäväksi.

Systemaattisempaan mielen kehittämiseen on tarjolla sekä lapsille että nuorille suunnittellut viiden kerran ohjelmarungot, jotka on helppo toteuttaa kirjan ohjeita seuraten. Lisäksi mukana on kuvaavia esimerkkitarinoita, joiden avulla on helppo ymmärtää kuvailtujen harjoitusten voimaannuttavat vaikutukset. Tavoitteena on tukea yksilön kykyä olla tietoinen itsestään ja ympäristöstään hyväksyen ja tasapainoisena. Näin on mahdollista kasvattaa itsetuntoa ja voimantunnetta kohdata elämän haasteet.