Ilmiöt ihmeteltäviksi + Tiedeleikkejä pikkututkijoille -paketti

  • Ilmiöt ihmeteltäviksi + Tiedeleikkejä pikkututkijoille -paketti
  • Ilmiöt ihmeteltäviksi + Tiedeleikkejä pikkututkijoille -paketti
PS-kustannus
2017
Kirjapaketti
160 + 259 s.
Tilausnumero 776259509

Tuotepaketti sisältää:
• Ilmiöt ihmeteltäviksi
• Tiedeleikkejä pikkututkijoille

kpl

Anna Kettunen - Aulikki Laine (toim.)
Ilmiöt ihmeteltäviksi
Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen

Miten tutkia lumihiutaleita? Entä valoa ja pimeää? Kuinka ääni kulkee? Mitä löytyy järven pohjasta? Miten tuli syntyy?

Tästä kirjasta saat runsaasti vinkkejä ilmiöiden oppimiseen. Mukana on oppimiskokonaisuuksia mm. metsästä, suosta, Itämerestä, energiasta, ihmisestä ja avaruudesta. Oppimiskokonaisuuksien kuvaukset sisältävät lyhyen teoriatekstin, useita tehtäväideoita, tarvittavien välineiden esittelyn sekä lähteitä lisätiedon hankintaan. Kaikissa teemoissa on huomioitu kestävä elämäntapa.

Kirja kutsuu osallistavaan, toiminnalliseen ja elämykselliseen ulkona oppimiseen. Työtapoina käytetään niin ryhmätöitä, draamaa, leikkiä kuin kuvataidetta. Teos on tarkoitettu opettajille esiopetuksesta yläkouluun.


Kirsi Rehunen
Tiedeleikkejä pikkututkijoille

”Hei, housut ei luista! Miksen pysty liukumaan näillä ulkohousuilla?”
”Uppoaakohan tämä vene, jos kyytiin laittaa viisi kuulaa?”
”Mikä ääni meille vastasi? Missä kaiku asuu?”
”Miksi kädet kuumenee, kun hieron niitä yhteen?”

Tämä kirja innostaa aikuisia antamaan lasten ihmettelylle tilaa, tarttumaan lasten kysymyksiin ja synnyttämään yhteisiä tiedeleikkejä. Yhdessä tutkiminen, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja oivaltaminen lisäävät lasten ajattelua ja tietoisuutta ympäristöstään. Kirjan opastamana työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.

Teoksessa esiteltyjä tiedeleikkejä voi toteuttaa niin pihalla, metsässä, rannassa kuin sisälläkin. Mitä konkreettisemmin lapsi pystyy tekemään ja kokemaan toimintansa ja tutkimuksiensa vaikutukset, sen parempi. Lasta rohkaistaan esittämään kysymyksiä ja etsimään niihin selityksiä.

Pikkututkija oppii kuvailemaan, vertailemaan, luokittelemaan ja järjestämään havaintojen ja mittausten avulla saatuja tietoja ja tuloksia sekä esittämään näille toimille perusteluja. Innostavien tiedeleikkien kautta lapsi voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppijana. Kirjassa on mukana myös Tiedekeskus Heurekan vinkkejä. Nyt käynnistetään tutkimukset ja otetaan itse asioista selvää!