Kansankynttilä keinulaudalla ja Samanaikaisopetus -paketti

  • Kansankynttilä keinulaudalla ja Samanaikaisopetus  -paketti
  • Kansankynttilä keinulaudalla ja Samanaikaisopetus  -paketti
PS-kustannus
1. painos, 2016
Nidottu
Kirjapaketti
248 s. + 178 s.
Tilausnumero 776250249

Tuotepaketti sisältää:
• Kansankynttilä keinulaudalla
• Samanaikaisopetus

kpl

Normaalihinta 78,00 € Normaali jäsenhinta 66,00 €

Paketti sisältää kirjat:

Hannele Cantell - Arto Kallioniemi (toim.)
Kansankynttilä keinulaudalla
Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?

Miten opettaja tasapainottelee muutosten heilutellessa suomalaista koulua? Tarvitaanko täysin uudenlainen käsitys opettajan työstä? Vai onko opettajuuden ytimessä jotain sellaista, johon muutosten pyörteissäkin voi tukevasti nojata? Mistä ja missä tulevaisuudessa opiskellaan? Säilyvätkö oppiaineet, ja käytetäänkö arvioinnissa kokeita?

Kirjassa alan johtavat asiantuntijat tarkastelevat muuttumassa olevaa opettajuutta ja koulua. He tuovat esiin suurimmat haasteet ja pohtivat, mitä vaihtoehtoja opettajilla on ottaa muutoksia vastaan. Kirja antaa perusteltuja näkemyksiä hyvistä tulevaisuuden suuntaviivoista ja pelastaa opettajan väsyttävältä horjumiselta.


Timo Saloviita (toim.)
Samanaikaisopetus
Tuntisuunnitelmia ja työtapoja

”Yksin tekeminen turhautti ja riittämättömyys ajoi pohtimaan muita uravaihtoehtoja. Ääneen lausuttu ajatus yhteisestä luokasta oli ratkaisu tähän.”

”Mitä pidempään opetimme yhdessä, sitä enemmän työtavassamme alkoi tapahtua kehitystä ja näkyä muutoksia.”

”Joskus mentiin rytinällä metsään, mutta epäonnistuminen oli helpompi myöntää, kun sekin oli tehty yhdessä.”

”Yhteisopettajuuden myötä monenlaiset tuen ratkaisut, esimerkiksi eriyttäminen, ovat toteutettavissa vaivattomammin.”

”Suurimmat voittajat yhdistyneessä ryhmässä olivat oppilaat.”

Vaikka samanaikaisopetusta käyttävät opettajat ovat tyytyväisiä työtapaan, samanaikaisopetus ei ole kovin yleistä. Tässä teoksessa eri kouluasteilla samanaikaisopetusta toteuttaneet opettajat kertovat tuntisuunnitelmista ja työtavoista, joita he ovat onnistuneesti hyödyntäneet omassa opetuksessaan. Lisäksi kerrotaan, millaisilla eri tavoilla samanaikaisopetusta voi toteuttaa, ja vastataan työtapaa koskeviin kysymyksiin.

Kirjan lukemisen jälkeen on helppo ottaa ensimmäinen askel ja kokeilla, miten antoisaa samanaikaisopetus voi olla!