Martti Kekomäki

Etiikasta ekonomiaan - ja takaisin

  • Etiikasta ekonomiaan - ja takaisin
  • Etiikasta ekonomiaan - ja takaisin
Duodecim
2019
ISBN 9789523600102
180 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100070888

kpl

Kompleksisuudessaan nykyaikainen terveydenhuolto etsii vertaistaan. Se on yhä selvemmin tarkkaa yhteispeliä, jossa pallon rivakka ja tavoitteellinen liike on toiminnan tuloksellisuuden ehto.

Kansalaiset arvostavat terveyttään ja toimintakykyään enemmän kuin mitään muuta hyvän elämän tekijää. Samaan aikaan arvostellaan sekä rahoituksen riit¬tävyyttä että kasvavaa verotaakkaa. Yhtäältä palvelujärjestelmää kiitetään laadukkaaksi, toisaalta sen pitkiä jonoja moititaan.

Asiantuntijat ovat tarjonneet maan taloudelle lääkkeeksi velkaantumisen jatkamista, verojen kiristämistä tai palveluiden leikkaamista. Neljäs tie on toimintatapojen kehittäminen. Kehittäminen voi perustua vain tietoon ja kirjassaan Etiikasta ekonomiaan − ja takaisin professori Martti Kekomäki antaa kattavan tietopaketin, joka auttaa ymmärtämään terveydenhuollon taloudellisia reunaehtoja. Taloustiedon käyttämisessä ei ole kysymys säästämisestä, vaan järkevyyden tavoittelusta.

Terveyspelin säännöt ovat mutkikkaat. Etiikasta ekonomiaan — ja takaisin -kirjan alkuosassa kuvataan, mikä on toiminnan tulos, miten sitä on yritetty mitata ja miten hyvin on onnistuttu. Kirjan jälkipuolella huomio kohdistuu palvelujärjestelmään, toiminnan laadun määreisiin ja ohjaustiedon keräämisen ja tulkinnan tapoihin. Kirjan lopussa pohditaan oppeja, joita on suositeltu sovellettaviksi terveydenhuollon johtamiseen.

*****

Martti Kekomäki on valmistunut lääkäriksi 1965 Helsingin yliopistosta, väitellyt 1969 suomalaiseen tautiperintöön kuuluvasta LPI-taudista, erikoistunut kirurgiksi ja lastenkirurgiksi ja nimitetty lastenkirurgian dosentiksi 1977. 1989 hän suoritti Master of Science -tutkinnon University of Wisconsin/Madisonissa pääaineena terveydenhuollon johtaminen. Professorin arvonimi hänelle annettiin 2000.

1978−1984 Kekomäki toimi lastenkirurgian erikoislääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja 1984−1994 Auroran sairaalan kirurgiylilääkärinä. Vuodet 1995−2002 Kekomäki oli nykyisen HUS:n hallintoylilääkärinä, 2002 alkaen Helsingin yliopiston terveyden ja sairaanhoidon hallinnon professorina, josta hän jäi eläkkeelle 2004.
Kekomäen tieteellinen toiminta käsittää yli sata lääketieteellistä alkuperäisjulkaisua. Hän toimi terveydenhuollon arviointiyksikkö Finohtan asiantuntijana sen perustamisesta alkaen, vastasi terveysekonomian opetuksesta Helsingin Kauppakorkeakoulussa ja sittemmin Aalto yliopiston Executive Education -ohjelmassa 1992−2018, toimi International Hospital Benchmarking Forumin ainoana pohjoismaisena asiantuntijajäsenenä, opetti terveysekonomiaa ja hoitomenetelmien arviointia Euroopan Neuvoston Erasmus-ohjelmassa ja toimi asiantuntijana erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Kekomäki perusti Suomen lääkäriliiton erikoislääkäreiden johtamiskoulutusohjelman ja johti ohjelmaa sen alkuvuodet.

Sote-asiantuntijaryhmän jäsenenä Kekomäki toimi vuodet 2015−2019.
Sekä Suomen Lääkäriliiton että Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskuntaan Kekomäki on valittu vaalien suurimmalla äänimäärällä. Kekomäki on Liiton hallituksen ja sen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen.
Kirjoittaja on saanut elämäntyöstään Pohjola-palkinnon ja Terveydenhoitopalkinnon. Hän harrastaa kuntoliikuntaa ja metsässä puuhailua ja on Pirkan Hiihdon kunniahiihtäjä.