Marjatta TakalaLeila Kairaluoma (toim.)

Lukivaikeudesta lukitukeen

Uutuus
  • Lukivaikeudesta lukitukeen
  • Lukivaikeudesta lukitukeen
Gaudeamus
2019
ISBN 9789523450400
280 sivua
Nidottu
Tilausnumero 635370419

kpl

Ensiluokkalainen tuskailee aapisensa kanssa: tavut törmäilevät toisiinsa ja vaihtavat paikkaa. Lukemisen pulmat vaikuttavat myös monen nuoren ja aikuisen elämään. Koulu-uupumuksen syy voi olla tunnistamatta jäänyt lukivaikeus.

Noin joka kymmenennen suomalaislapsen ja -nuoren lukutaito on riittämätön. Ilman sujuvaa lukutaitoa voi olla hankala selvitä arkisistakin askareista. Jotta lukivaikeuteen voidaan tarjota tukea, se pitää tunnistaa. Mikä lukivaikeus on, ja miten sen kanssa selviää?

Lukivaikeudesta lukitukeen kuvaa, miten lukivaikeus tunnistetaan ja millaista kuntoutusta tai tukea oppimisen avuksi on saatavissa. Kirja tarjoaa tukea ja konkreettisia ohjeita lukemisen opettamiseen. Sen kohderyhmänä ovat luokan-, aineen- ja erityisopettajaksi opiskelevat, esikoulun opettajat, vanhemmat, sosiaalityöntekijät sekä puheterapeutit.

Marjatta Takala on erityis­pedagogiikan professori Oulun yliopistossa.
Leila Kairaluoma, KT, EO, työskentelee Oulun yliopistossa. Hän on perehtynyt lukivaikeuteen sekä käytännön erityisopettajana että tutkimuksissa.