Kirsi TirriElina Kuusisto

Opettajan ammattietiikkaa oppimassa

Uutuus
  • Opettajan ammattietiikkaa oppimassa
  • Opettajan ammattietiikkaa oppimassa
Gaudeamus
2019
ISBN 9789523450417
150 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100070176

kpl

Digitaaliset oppimateriaalit ja sähköiset oppimisympäristöt asettavat uusia haasteita opettajille. Koulujen väliset erot oppimistuloksissa pakottavat tarkastelemaan oppimisen edellytyksiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Millainen on opettajan rooli eettisenä kasvattajana? Miten koulu ottaa huomioon erilaiset oppilaat ja heidän tarpeensa?

Opettajan ammattietiikkaa oppimassa kuvaa keinoja lisätä opettajan työn ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta löytämään opiskeluunsa ja elämäänsä kestävä ja pitkäkestoinen tarkoitus. Yhteiskunnan vaatimusten edessä opettajaa kannattelee sisäistetty ammattietiikka, joka tuo mielekkyyden työhön.

Teos tarjoaa sekä tutkimustietoa että konkreettisia pedagogisia ideoita opettajan työn tueksi. Se soveltuu niin opettajille, vanhemmille kuin opettajaksi opiskelevillekin.


Kirsi Tirri, KT, TM, on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistossa ja tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston tutkija­kollegiumissa.

Elina Kuusisto, TT, KM, on kasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja apulaisprofessori Humanistisessa yliopistossa (University of Humanistic Studies) Utrechtissa, Hollannissa.