Ville PietiläinenAntti Syväjärvi (toim.)

Johtamisen psykologia (2. painos)

Ilmestyy 20.9.2019
  • Johtamisen psykologia (2. painos)
  • Johtamisen psykologia (2. painos)
Ilmestyy 20.9.2019
PS-kustannus
2., uud. painos, 2019
ISBN 978-952-451-935-9
260 sivua
Sidottu
Tilausnumero 100069404

kpl

Onko tiimisi vuorovaikutuksessa ongelmia? Tuntuuko, etteivät kaikki työyhteisösi jäsenet elä samassa työtodellisuudessa. Miten hallitset muutosvastarintaa?

Tämä teos auttaa johtajaa rakentamaan siltaa työn mielekkyyden ja työyhteisön tuloksellisuuden välille. Johtamisen psykologian päähenkilöitä ovat ihmiset ja heidän halunsa antaa parhaansa yhteiseen käyttöön. Jokaisella työyhteisöllä ja sen jäsenillä on oma historiansa, joka tuottaa erilaisia kokemuksia ja tulkintoja asioiden sujuvasta hoitamisesta. Johtamisen psykologia auttaa ymmärtämään tätä ihmisten ja työyhteisöjen välistä kerroksellisuutta ja valjastamaan sen tuloksellisen toiminnan palvelukseen.

Kirja sopii kaikille johtamistyötä tekeville, työyhteisöjen kehittäjille ja alan opiskelijoille. Teos on kauttaaltaan uudistettu painos kirjasta Johtamisen psykologia — Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä (PS-kustannus 2012).


Kirjan kirjoittajat ovat johtamisen, hallintotieteen ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita. HTT Ville Pietiläinen on Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja Vaasan yliopiston dosentti ja PhD, HTT Antti Syväjärvi Lapin yliopiston hallintotieteen professori ja Tampereen yliopiston dosentti.