Mark WilliamsJohn TeasdaleJon Kabat-ZinnZindel Segal

Mielekkäästi irti masennuksesta

Todistetusti toimiva mindfulness menetelmä

  • Mielekkäästi irti masennuksesta
  • Mielekkäästi irti masennuksesta
Viisas Elämä
2018
ISBN 9789522607652
322 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100066407

kpl

Kirja yhdistää länsimaisen kognitiivisen psykologian saavutukset itämaiseen meditaatiotekniikkaan masennuksen hoidossa. Sen kirjoittajat ovat psykologian ja psykiatrian asiantuntijoita ja Jon Kabat-Zinn on jo useissa suomeksikin julkaistuissa teoksissaan tehnyt pioneerityötä tuodakseen tietoisen, hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) periaatteet länsimaisten lukijoiden ulottuville.

Tutkimukset ovat osoittaneet kognitiivisen psykoterapian olevan yksi tehokkaimmista terapiamuodoista masennuksen hoidossa ja kognitiivisesta lähestymistavasta on kirjoitettu paljon. Kuitenkin tämä teos on ensimmäinen, jossa yhdistetään tietoisen läsnäolon opit kognitiivisen psykoterapian löytöihin.

Masennus aiheuttaa yksilölle kärsimystä ja on lisäksi merkittävä kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma. Kognitiivisesta terapiasta ja kognitiiviseen lähestymistapaan perustuvista masennuksen itsehoitoryhmistä on saatu hyviä kokemuksia, mutta terapiaa ja itsehoitoryhmiä ei ole tarpeeksi, eivätkä kaikki masentuneet halua tai jaksa hakeutua hoitoon. Helposti omaksuttavien itsehoitokeinojen tarve onkin ilmeinen.

Kirjaa täydentävät verkosta löytyvät mp3-tiedostot.