Sami Mahkonen

Konfliktit kouluissa

  • Konfliktit kouluissa
  • Konfliktit kouluissa
Edita
2., uud. painos, 2017
ISBN 978-951-37-7188-1
303 sivua
Sidottu
Tilausnumero 100061538

kpl

Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä. Konfliktit kouluissa on käytännönläheinen käsikirja, joka auttaa toimimaan koulumaailman ristiriidoissa juridisesti oikein.

Teos tarjoaa monipuolista ja tietoa sekä lainsäädännöstä että oikeuskäytännöstä. Oikeuskäytäntöä on perattu tavalla, jota ei juridisissa kirjoissa tapaa. Rehtoreille, opettajille, koulukuraattoreille ja muille koulumaailman asiantuntijoille suunnattu teos antaa suoraan käytäntöön vietäviä ohjeita mm. siihen, miten hoitaa oikein esimerkiksi koulukiusaamiseen, päihteidenkäyttöön, voimankäyttöön tai uhkauksiin liittyvät ongelmatilanteet ja miten ratkoa konflikteja kodin ja koulun yhteistyönä.

Suositun teoksen uudistettuun painokseen on otettu uusi luku salassapitosäännöksistä. Lisäksi kirjaan on tuotu uusia ajankohtaisia oikeustapauksia.

Kirjan kirjoittaja oikeustieteen tohtori, varatuomari Sami Mahkonen on toiminut päivähoidon, opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattihenkilöiden kouluttajana eri puolella Suomea. Hän on julkaissut lukuisia käytännönläheisiä teoksia edellä mainittuihin aihepiireihin liittyen.