Leena SärkeläSoile TikkanenPirkka Haanpää (toim.)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Duodecim
1 painos, 2015
ISBN 9789516565234
396 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100055722

kpl

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on tieteellistä tietoa ja psykoterapiakäytäntöä yhdistelevä oppikirja. Integratiivisella otteellaan kirja rikkoo eri suuntausten välisiä raja-aitoja ja korostaa dogmaattisuuden sijaan hahmotustavan sovellettavuutta asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Kirjassa tarkastellaan sekä KAT:n perusteita että KAT-hahmotustavan lukuisia soveltamismahdollisuuksia suomalaiselle lukijakunnalle. Kirjan luvuissa käsitellään KAT:n perusteita ja prosessia, psykoterapeuttista muutosta, psykoterapiatutkimusta, eri sovellusalueita (mm. työterveyshuolto, perhetyöskentely) ja KAT:n ja muiden terapiainterventioiden integroimista (mm. taideterapia, psykodraama, traumatyöskentely). Lisäksi kirja avaa psykoterapiatyöskentelyä myös psykoterapeutin ominaisuuksien, voimavarojen ja työn arvioinnin näkökulmasta.

Kirjan moniäänisyys syntyy kirjoittajina toimivien terapeuttien asiantuntemuksesta eri konteksteissa. Kirjoittajissa ovat edustettuina suomalaisen KAT:n eri sukupolvet. Kaikki kirjoittajat myös toimivat tai ovat toimineet KAT-kouluttajina, -työnohjaajina tai -psykoterapeutteina eri puolilla Suomea.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on suunnattu psykoterapeuteille, terveydenhuollon ammattihenkilöille, mm. eri alojen erikoislääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, neuvonnan, ohjauksen ja opetuksen, organisaatioiden konsultoinnin ja työnohjauksen alueella toimiville työntekijöille sekä kaikkien näiden alojen opiskelijoille.