Juhani AiraksinenKatriina Aalto-SetäläJuha HartikainenHeikki HuikuriMika LaineJyri LommiPekka RaatikainenAntti Saraste (toim.)

Kardiologia

  • Kardiologia
  • Kardiologia
Duodecim
3 uud. painos, 2016
ISBN 9789516564411
1296 sivua
Sidottu
Tilausnumero 100055612

kpl

Kardiologian kolmas, uudistettu painos on aiempaa kattavampi ja käytännönläheisempi tietopaketti kardiologian eri osa-alueilta. Teoksessa kuvataan sydänsairauksien syntyä, vaaratekijöitä, diagnostiikkaa ja hoitoa.

Sisältö on ajantasaistettu ja uudistettu kauttaaltaan. Merkittävimmin ovat uudistuneet sepelvaltimotautia ja sepelvaltimotautikohtausta käsittelevät osuudet. Rytmihäiriöt-osassa eniten uudistuksia on tullut eteisvärinää ja kammiotakykardioita käsitteleviin lukuihin.

Uusia aiheita ovat muun muassa syöpäsairauksien ja syövän hoidon sydänvaikutukset sekä palveluskelpoisuuden arviointi. Aiempaa perusteellisemmin käsitellään kuvantamista ja muita sydänpotilaan tutkimuksia sekä genetiikkaa.

Uudistettu rakenne nopeuttaa tietojen löytämistä. Taulukot sekä monipuolinen ja runsas kuvitus helpottavat asioiden ymmärtämistä ja omaksumista.

Kardiologia on hyödyllinen käsikirja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, sisätautilääkäreille sekä monien muiden erikoisalojen lääkäreille. Oppikirjana se soveltuu perus- ja jatko-opintoihin.