Hannele Cantell (toim.)

Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia

  • Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
  • Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
  • 1. painos, 2015
  • ISBN 978-952-451-637-2
  • Nidottu, 254 sivua
  • Opetus 2000
  • Tilausnumero 100043718

kpl

Koulu-uudistuksiin liittyy usein pelkoa työmäärän lisääntymisestä ja kenties myös oman ammattitaidon riittämättömyydestä. Tämä kirja osoittaa, miten kouluissa voidaan ylittää oppiainerajat ja järjestää monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä pienimuotoisesti että laajasti.

Kirja kertoo muun muassa, miten opettajien yhteistyölle löytyy aikaa ja mahdollisuuksia ja mikä on oppilaiden suunnittelun merkitys. Kirjassa kuvataan laaja kirjo monialaisten oppimiskokonaisuuksien esimerkkejä esikoulusta lukioon. Esimerkit konkretisoivat, mitä haasteita monialaisuus saattaa tuoda ja miten haasteita voi ratkoa.

Teos myös selventää monia käytössä olevia käsitteitä. Siinä esimerkiksi tarkennetaan, mitä eroa on eheyttämisellä, tiedonalalähtöisellä eheyttämisellä ja ilmiölähtöisellä opiskelulla.

Kirja on tarpeellinen apuväline OPS 2016 -työhön!

Kaikkein suurin oivallus lukukokemuksen yhteydessä itselleni oli ymmärrys siitä, että monialaisuutta voi lähestyä joko ilmiölähtöisesti tai tiedonalalähtöisesti.
Anna Vehkala: OPS tuli, olinko valmis?

Katso video!

Cantell kertoo monialaisista oppimiskokonaisuuksista>>