Maria Carlsson

Ruuhkavuosien ratkomisopas

Luovia ratkaisuja työyhteisöille

  • Ruuhkavuosien ratkomisopas
  • Ruuhkavuosien ratkomisopas
Tietosanoma
1 painos, 2016
180 sivua
Sidottu
Tilausnumero 100041367

kpl

Kun työelämässä jo paikkansa vakiinnuttanut nuori sukupolvi alkaa perustaa perheitä, työpaikalla ollaan uusien haasteiden edessä. Miten mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen nuoren sukupolven arvomaailman mukaisesti? Miten saada yönsä valvovat nuoret vanhemmat jaksamaan, innostumaan työstään ja pysymään haastavissakin tehtävissä?
Ruuhkavuosien ratkomisopas kertoo, miten työntekijät kokevat ruuhkavuosiarjen ja mitä organisaatio voi tehdä, jotta sen työntekijät viihtyisivät edelleen työssään ja saisivat tukea arkeensa. Ratkaisumalleja on monia: yhdessä organisaatiossa esimiestyön kehittäminen saattaa tuottaa juuri toivottua tulosta, toisessa taas voi olla vähintään yhtä tärkeää, että sisäisiä palavereita ei pidetä aikaan, jolloin lapset haetaan tarhasta. Loppujen lopuksi kysymys on paitsi yksilön myös organisaation arvoista: miten ruuhkavuodet saadaan otettua työpaikalla konkreettisesti huomioon niin, että sekä työntekijät että työnantaja hyötyvät?
Kirja tarjoaa käyttökelpoisia neuvoja ja uusia avauksia kaikille asiantuntijaorganisaatioissa toimiville ja ihmisten johtamisesta kiinnostuneille.

OM, coach Maria Carlsson toimii projektikoordinaattorina asianajotoimisto Borenius Oy:n ruuhkavuosiprojektissa, jonka tarkoituksena on lisätä työntekijöiden viihtymistä ja vähentää lähtemistä asianajotoimistoista ruuhkavuosina. Hän on kirjoittanut aikaisemmin yhdessä Christina Forssellin kanssa teoksen Esimies ja coaching: oivaltava coaching johtamisen työkaluna (2. laitos, Tietosanoma 2012).