Aini PehkonenMarja Väänänen-Fomin (toim.)

Sosiaalityön arvot ja etiikka

  • Sosiaalityön arvot ja etiikka
  • Sosiaalityön arvot ja etiikka
PS-kustannus
1. painos, 2011
ISBN 978-952-451-499-6
320 sivua
Nidottu
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja
Tilausnumero 100033906

kpl

Sosiaalityön arvot ja etiikka keskustelee ajankohtaisista ja sensitiivisistä kysymyksistä unohtamatta arvojen ja etiikan filosofista perustaa. Millaiseen teoreettiseen arvopohjaan ja etiikkaan sosiaalityössä ja sosiaalialalla nojataan? Millaisena sosiaalityön arvot ja etiikka näyttäytyvät käytännön sosiaalityössä? Miten arvot ja etiikka ohjaavat tutkimuksessa tehtäviä valintoja ja toteuttamista?

Kirja tarjoaa eettisesti jännitteiseen sosiaalityöhön teoreettisia jäsennyksiä ja monipuolisia keskustelun avauksia. Kattava kokoomateos on tarkoitettu sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja käytännön työssä toimiville sekä kaikille sosiaalialan arvoista ja eettisistä kysymyksistä kiinnostuneille. Teos on Sosiaalityön tutkimuksen seuran yhdeksäs vuosikirja.

ISSN 1799-439X