Aulikki KananojaVuokko NiiranenHarri Jokiranta

Kunnallinen sosiaalipolitiikka

Osallisuutta ja yhteistä vastuuta

  • Kunnallinen sosiaalipolitiikka
  • Kunnallinen sosiaalipolitiikka
PS-kustannus
1. painos, 2008
ISBN 978-952-451-113-1
252 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100027815

kpl

Merkittävä osa hyvinvointia rakentavista palveluista toteutuu kuntien rahoituksella ja vastuulla. Kussakin kunnassa joudutaan sovittamaan yhteen väestön tarpeita, lakisääteisiä velvoitteita ja rajallisia voimavaroja. Kunnallisen sosiaalipolitiikan ongelmana on järjestelmäkeskeisyys, jonka seasta on vaikea löytää ihmistä. Teoksessa korostetaan ihmisten osallisuutta, kansalaisyhteiskuntaa ja sosiaalipolitiikan vaikutuksia ihmisten elämään.

Teos jäsentää kunnallista sosiaalipolitiikkaa käytännön kokemusten ja tutkimuksista saatujen tietojen avulla. Teemoja ovat mm. kunnallisen sosiaalipolitiikan toimintaympäristö, strategiset valinnat ja johtaminen sekä merkitys laaja-alaisena hyvinvointipolitiikkana ja palveluja tuottavana toimintana. Tavoitteena on antaa aineksia kunnallisen sosiaalipolitiikan opiskeluun, käytännön toteuttamiseen ja kehittämiseen.