Martti Hellström

Sata sanaa opetuksesta

Keskeisten käsitteiden käsikirja

  • Sata sanaa opetuksesta
  • Sata sanaa opetuksesta
PS-kustannus
1. painos, 2008
ISBN 978-952-451-194-0
360 sivua
Sidottu
Opetus 2000
Tilausnumero 100027352

kpl

Tässä kattavassa hakuteoksessa syvennytään opetusalaan sadan käsitteen kautta.

Opetuksen kehittäminen vaatii yhteistyötä ja vuoropuhelua eri tahojen välillä. Opettajat ja vanhemmat saattavat kuitenkin ymmärtää keskeiset opetusalan käsitteet eri tavoin, ja siksi väärinymmärtämisen riski on aina olemassa. Kirjan avulla opettajat, vanhemmat, rehtorit ja päättäjät löytävät yhteisen kielen — lasten ja nuorten parhaaksi. Lisäksi vakiintuneelta vaikuttavien käsitteiden pohtiminen uudesta näkökulmasta auttaa uudistamaan opetukseen liittyviä ajattelutapoja.

Käsitteitä tarkastellaan erityisesti käytännön opetuksen näkökulmasta. Jokaiseen käsitteeseen liittyy myös pohdintakysymyksiä ja lukuvinkkejä. Niiden pohjalta voidaan järjestää vanhempainiltoja, opettajankokouksia ja koulutustilaisuuksia. Teos on helppokäyttöinen käsikirja, joka kuvaa, kuinka sanat kantavat mukanaan merkityksiä opetuksen ja oppimisen luonteesta.