Pertti KansanenKari Uusikylä (toim.)

Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät

  • Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät
  • Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät
PS-kustannus
1. painos, 2004
ISBN 952-451-101-0
300 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100019357

kpl

Tässä kirjassa esitellään keskeisiä opetuksen tutkimiseen soveltuvia menetelmiä. Selkeästi ja havainnollisesti kirjoitettu teos syventää lukijan ymmärrystä eri tutkimusmenetelmistä ja konkreettiset esimerkit antavat suuntaa siihen, miten eri menetelmiä sovelletaan käytäntöön. Tavoitteena on, että turha pelko tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kohtaan hälvenisi. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi kasvatustieteellisiin opintoihin sekä lähdeteokseksi kaikille tutkimuksellisen asenteen omaaville opettajille.